Ministerie van Verkeer en Waterstaat begint campagne Blijf uit de dode hoek

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:17-08-2009

Verkeer en Waterstaat heeft de Postbus 51-campagne ‘Blijf uit de Dode Hoek&' gelanceerd. Doel van de campagne is om alle weggebruikers en vooral fietsers bewuster te maken van de gevaren van de dode hoek en te vertellen wat zij kunnen doen om uit de dode hoek te blijven. In een tv-spot maakt Hans Klok op spectaculaire wijze het gevaar van de dode hoek zichtbaar


Jaarlijks komen gemiddeld 17 mensen, waarvan gemiddeld 12 fietsers, om het leven bij een ongeval met een rechtsafslaande vrachtauto. Uit een onderzoek door de SWOV van 2008 blijkt dat de ongevallen heel vaak zonder specifieke aanleiding plaatsvinden. Ze gebeuren zowel op kruisingen als rotondes, met en zonder verkeerslichten. Fietsers en chauffeurs zijn meestal ter plekke bekend, de betrokken fietsers luisteren bijna nooit naar mp3-spelers en de weersomstandigheden zijn niet extreem. De aanpak van de dode hoek ongevallen richt zich daarom op alle aspecten van de verkeersveiligheid (gedrag, voertuig, infrastructuur). 
Eén van die maatregelen is de publiekscampagne Blijf uit de Dode Hoek. De afgelopen jaren was de campagne vooral gericht op kwetsbare verkeersdeelnemers als fietsende kinderen en scholieren. Dit jaar richt de campagne zich meer op iedereen en vooral fietsers. De campagne wil de kennis over de dode hoek versterken: waar zit de dode hoek en hoe moet ik uit de dode hoek blijven? Op de website www.dodehoek.nl staan zoveel mogelijk praktische tips over het (her)kennen en vermijden van risico’s en de eigen verantwoordelijkheid van fietsers. 

Naast de publiekscampagne bekijkt het ministerie samen met brancheorganisaties van transporteurs en rijopleiders of er ook nog gestuurd kan worden op het gedrag van vrachtwagenchauffeurs. Zo wordt beoordeeld in hoeverre in de rijopleiding voor chauffeurs voldoende aandacht is voor het voorkómen van dodehoekongevallen. De resultaten daarvan worden eind dit jaar verwacht. Op het gebied van voertuigtechnologie wil minister Eurlings van 1 januari 2010 het meeknipperen van de zijmarkeringslichten (zoals het LISA systeem dat gebruikt) toestaan en laat hij een onderzoek uitvoeren naar de rol die sensoren kunnen spelen bij het detecteren van kwetsbare verkeersdeelnemers. Dit onderzoek start na de zomer en zal tot volgend jaar duren. 

Aanvullend op de Postbus 51-campagne (tv, radio en internet) en de campagnewebsite met tips verschijnt een nieuwe publieksfolder waarin visueel wordt uitgelegd waar de dode hoek zich bevindt en hoe je er uit moet blijven. Net zoals in 2008 zullen op vrachtauto’s weer stickers te zien zijn om nog eens extra te waarschuwen. Hierover zijn afspraken gemaakt met diverse transportorganisaties. Ook regionale verkeersveiligheidsorganisaties en de Fietserbond nemen deel aan de voorlichtingsacties, bijvoorbeeld door het aanbrengen van borden en posters in steden en regio’s. En ook de voorlichting op scholen door de Chauffeursvereniging Friesland en het project ‘Veilig op weg’ worden dit jaar voortgezet.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat begint campagne Blijf uit de dode hoek

Scroll naar boven