Problematiek rechts afslaande vrachtauto's

 • Soort:Onderzoeksrapporten
 • Auteur:C.C. Schoon - SWOV
 • Uitgever:SWOV, rapport R-2006-2
 • Datum:01-07-2006

Analyse van ongevallen tussen rechtsaf slaande vrachtwagens en fietsers.


 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Ondanks de verplichte invoering van dodehoekspiegels en -camera’s per 1 januari 2003, vallen er relatief veel slachtoffers bij ongevallen met rechts afslaande vrachtauto’s. Slachtoffercijfers over 2004 en 2005 doen sterk vermoeden dat de in 2003 verplicht gestelde dodehoekvoorzieningen slechts een tijdelijk effect hebben gehad. Het feit dat er in Nederland in 2002 en 2003 sprake was van een forse reductie van het aantal overleden fietsers bij ongevallen met rechts afslaande vrachtauto's, zou aan de vele publiciteit en aandacht voor de dodehoekproblematiek toegeschreven kunnen worden. Dit leidde tot een alerter rijgedrag van vrachtautochauffeurs en fietsers.
  Het algemene ongevallenpatroon is dat een rechts afslaande vrachtauto geen voorrang geeft aan een rechtdoorgaande fietser; de fietser neemt deze voorrang, bewust of onbewust van de aanwezigheid van een vrachtauto. Het gaat vooral om rechts afslaande vrachtauto’s die na stilstand optrekken (bijvoorbeeld bij verkeerslichten). Het meest voorkomende botspunt van de vrachtauto-fietser is op de hoek aan de rechter voorkant van de vrachtauto. Zicht op dit meest voorkomende botspunt valt buiten de huidige Europese eisen voor het zichtveld en ook buiten de Nederlandse eisen die op 1 januari 2003 van kracht zijn geworden. Nieuwe Europese eisen per 1 januari 2007 leiden weliswaar tot een ruimer zichtveld, maar dit is nog geen garantie dat dit zichtveld goed kan worden benut bij manoeuvres rechtsaf.
  De SWOV is dan ook voorstander van de uitvoering van het demonstratie-project dat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft aangekondigd in haar brief aan de Tweede Kamer. In dit project worden op grote schaal verplicht te stellen frontspiegels en camera's in de praktijk getest. De SWOV bepleit tijdens dit project alle gegevens en bevindingen op een objectieve wijze vast te leggen, zowel in de voor- als in de nasituatie. Zo'n studie levert kennis op over de spiegelconfiguratie (al dan niet in combinatie met camera's) voor zowel het nieuwe vrachtautopark na januari 2007, als voor het bestaande park.
  Los van deze aanbevelingen die op het zichtveld betrekking hebben, kunnen ook andere maatregelen het risico van naar rechts afslaande vrachtauto’s reduceren, zoals: het voorkomen dat vrachtauto's en fietsers gelijktijdig het kruisingsvlak oprijden door apart groen licht; plaatsing van verkeersspiegels op kruispunten; elektronische detectie van fietsers; voorlichting aan kwetsbare weggebruikers; grotere voor- en zijruiten bij vrachtauto’s; verbod voor zwaar verkeer in de binnenstad.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Problematiek rechts afslaande vrachtautos

Scroll naar boven