Blackspotmirror leidt niet tot minder slachtoffers

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:11-04-2007

Het monteren van blackspotspiegels aan verkeerslichten leidt niet tot minder verkeersslachtoffers. Toch vinden deskundigen dat er meer van moeten komen.


In Amsterdam en Rotterdam zijn op verschillende plaatsen proeven genomen met de blackspotmirror, die direct onder het groene licht is gemonteerd. De spiegels bieden vrachtwagenchauffeurs meer zicht naast de vrachtwagen, met als beoogd doel het aantal conflicten met fietsers terug te dringen. Jaarlijks komen 15 tot 20 fietsers om het leven als gevolg van dodehoekongevallen. In het tijdschrift Verkeerskunde publiceerden onderzoekers uit beide gemeenten hun bevindingen. Ten behoeve van het onderzoek is met videocamera's uitvoerig het gedrag van vrachtwagenchauffeurs en fietsers geanalyseerd. Daarbij bleek dat de spiegels niet leidden tot minder conflicten tussen fietsers en afslaande vrachtauto's. Ook de ernst van de conflicten bleek niet te verschillen. Chauffers wachten ook minder vaak voor het voet- of fietspad. 'Kennelijk voelt de chauffeur zich zekerder over de aan- of afwezigheid van fietsers of voetgangers', aldus de onderzoekers. Tenslotte verlenen vrachtwagenchauffeurs niet vaker voorrang aan fietsers als er zo'n spiegel aanwezig is. Wel oordelen vrachtwagenchauffeurs positief over de spiegels, 60 procent zegt ze ook daadwerkelijk te gebruiken.
'De geringe kosten voor plaatsing in combinatie met het feit dat weggebruikers er direct baat bij hebben, maakt dat beide gemeenten graag verder willen met de blackspotmirrors', aldus het artikel in Verkeerskunde. In Rotterdam komen er dan ook 40, in Amsterdam minstens 100.
Of de resultaten van het onderzoek kunnen worden doorgetrokken naar de Belgische versie van de blackspotmirrors, kunnen de onderzoeker niet zeggen. Daar loopt op vijf plaatsen in Vlaanderen een proef met grotere spiegels, die aan de overkant van een kruising worden geplaatst.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Blackspotmirror leidt niet tot minder slachtoffers

Scroll naar boven