Fietsersbond pleit voor pakket maatregelen tegen dodehoekongevallen

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:23-05-2008

Ondanks de invoering van de dodehoekspiegel in 2003 blijft het aantal ongevallen met
rechtsafslaande vrachtwagens een probleem. De Fietsersbond roept alle betrokkenen op om verdergaande maatregelen te nemen. In een actieplan somt de bond een groot aantal maatregelen op.


Zo wil men dat in een aantal drukke steden een experiment met ‘vrachtwagenloodsen’ wordt gestart. Dit zijn tijdelijke bijrijders die de vrachtwagenchauffeur helpen veilig door drukke binnensteden te rijden. Verder vraagt om bond om controles op de juiste afstelling van de dodehoekspiegel op vrachtwagens. En ook voor oudere vrachtwagens zou een camera of vooruitkijkspiegel verplicht moeten worden gesteld, om aanrijdingen aan de rechtervoorzijde van de vrachtwagens te voorkomen. 
Andere maatregelen zijn: Verplicht dichte zijafscherming op alle vrachtwagens, de ontwikkeling van navigatieapparatuur waarop de chauffeur kan zien wat de kortste veilige route is naar zijn bestemming en waarop gevaarlijke (kruis)punten gemarkeerd zijn en de ontwikkeling van een adequaat alarmeringssysteem in de vrachtwagen zoals de Lexguard. 

Voor gemeenten, wegbeheerders, ROV’s en VNG denkt de Fietsbond onder meer aan de volgende actiepunten:
- Zorg voor apart, eerder groen voor fietsers bij verkeersregelinstallaties en voorkom zo dat fietsers en rechtsafslaande vrachtwagens tegelijk optrekken.
- Plaats de stopstreep voor fietsers minimaal drie meter dichter bij het kruispunt dan de
stopstreep voor auto’s.
- Zorg voor een verkeersveilige distributie van goederen in steden, stimuleer alternatieven voor het huidige zware vrachtverkeer.
- Zorg voor controles op de juiste afstelling van de dodehoekspiegel op vrachtwagens.
- Leg het fietspad (indien deel van een voorrangsweg of bij een inrit) verhoogd aan, zodat afslaande auto’s altijd moeten remmen.
- Laat vuilnisauto’s en andere vrachtwagens niet in de buurt van scholen rijden rond de
begin- en eindtijden van de scholen.
- Onderzoek of bouw- en ander zwaar verkeer via routes geleid kan worden met zo min
mogelijk rechtsafbewegingen.

Voor transportbranche, chauffeurs en opleidingen beveelt de Fietsbond aan:
- Plaats een doorzichtige deur aan de rechterzijde van de vrachtwagen, zodat fietsers en voetgangers daar gezien kunnen worden.
- Geef chauffeurs voorlichting over de dode hoek.
- Plaats een dichte zijafscherming en een vooruitkijkspiegel of –camera.
- Zorg voor goed afgestelde dodehoekspiegels of liever nog camera’s en gebruik ze.
- Plaats een attentiesticker over de dode hoek op het dashboard, als geheugensteuntje voor de bestuurder. Maak duidelijk dat chauffeurs zich niet door haast hoeven te laten leiden.
- Houd bij planning en logistiek rekening met de routes die chauffeurs moeten rijden.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsersbond pleit voor pakket maatregelen tegen dodehoekongevallen

Scroll naar boven