De toedracht van dodehoekongevallen en maatregelen voor de korte en lange termijn

 • Soort:Onderzoeksrapporten
 • Auteur:CC Schoon, MJA Doumen en D de Bruin
 • Uitgever:SWOV
 • Datum:16-10-2008

Volgens de SWOV kan het aantal dodehoekongevallen fors worden verminderd. Belangrijkste maatregel is de OFOS danwel het terugleggen van haaientandmarkering, zodat fietsers zich vóór de vrachtauto's opstellen.


 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Volgens de SWOV kan op korte termijn kan een samenhangend pakket van vier maatregelen er voor zorgen dat het aantal dodehoekongevallen tussen vrachtauto’s en kwetsbare verkeersdeelnemers vermindert. Het gaat hierbij om:
  1. Een scheiding van fietsers en vrachtauto’s op locaties waar vrachtauto’s rechts af kunnen slaan. Deze scheiding is te realiseren door vrachtauto's op ruime afstand voor de stopstreep of haaientanden te laten stoppen, zodat ze direct zicht op fietsers voor hen hebben. Ter ondersteuning van dit rijgedrag voor vrachtautochauffeurs worden stopstrepen en haaien-tanden voor gemotoriseerd verkeer naar achteren verplaatst, op grotere afstand van het kruispunt of de rotonde .
  2. Voor fietsers moet er een gedragscode te komen. In die code staat dat fietsers zich opstellen direct voor de eigen stopstreep of haaientanden en als eerste gaan rijden bij groen licht of als de weg vrij is. De stopstreep of haaientanden voor fietsers liggen dichterbij de kruising dan die voor gemotoriseerd verkeer. Achteropkomende fietsers blijven achter een vrachtauto en stellen zich niet naast de vrachtauto op.
  3. Het inbouwen van een extra check door de vrachtautochauffeur waarbij hij gebruik moet maken van de voorzichtspiegel of voorzichtcamera. Deze nacontrole moet deel gaan uitmaken van de rijopleiding en nascholing voor vrachtautochauffeurs.
  4. Alle vrachtauto’s dienen met het nieuwe voorzichtsysteem te worden uitgerust. Sinds 2007 is het voorzichtsysteem verplicht voor nieuwe vrachtauto's. Aanbevolen wordt deze verplichting ook te laten gelden voor vrachtauto’s van vóór 2007.

  Lexguard
  Volgens de SWOV heeft de Lexguard, een radarsysteem dat de chauffeur waarschuwt voor fietsers in de dodehoek, goede potentie om de chauffeur te attenderen op de aanwezigheid van fietsers. Aan de invoering van het LISA-systeem - dat met signalen waarschuwt - zijn volgens de SWOV zodanige theoretische en praktische vraagstukken verbonden dat toepassing van dit systeem niet wordt aanbevolen.
  De SWOV gelooft niet in het nut van dodehoekspiegels aan verkeerslichten zoals die onder meer in Amsterdam en Haarlem worden gebruikt. 'Gezien het resultaat van de evaluatiestudie en het feit dat de spiegel niet werkt op de positie waar een check op de aanwezigheid van fietsers uitgevoerd moet worden, kan de toepassing van de verkeersspiegel niet aanbevolen worden.'

  Vrachtverkeer weren
  Voor de lange termijn stelt de SWOV voor een meer structurele oplossing nader te onderzoeken, waarbij het niet meer mogelijk is dat vrachtauto’s en kwetsbare verkeersdeelnemers elkaar ontmoeten. Om deze scheiding te realiseren is het nodig zwaar vrachtverkeer alleen toe te laten op het hoofdwegennet waaraan bijvoorbeeld distributiecentra zijn gelegen. Op het onderliggend wegennet komt dan alleen licht vrachtverkeer.

  Voor zowel het pakket met de vier concrete maatregelen als de strategische oplossing zijn ondersteunende maatregelen gewenst. De SWOV noemt maatregelen per stakeholder:
  - wegbeheerders: routering van zwaar verkeer in de stad en stadsdistributie; - fabrikanten vrachtauto's: ontwikkeling van distributievrachtauto’s met lage voor- en zijruiten;
  - transportbedrijven: het invoeren van safety culture en het bepalen van veilige routes in overleg met overheden en wegbeheerders;
  - vrachtautochauffeurs: het volgen van (de verplichte) nascholing en zorg voor goed afgestelde spiegels;
  - fietsers: roodlichtdiscipline en het aanleren van de gedragscode.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

De toedracht van dodehoekongevallen en maatregelen voor de korte en lange termijn

Scroll naar boven