Extra maatregelen moeten dodehoekongevallen terugdringen

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:01-08-2006
Naast extra spiegels en camera&'s op vrachtautos zijn aanvullende maatregelen nodig om het aantal dodehoekongevallen terug te dringen. Te overwegen valt vrachtverkeer uit de binnenstad te weren verkeersspiegels te plaatsen. Dit stelt de SWOV in het rapport &'Problematiek rechtsafslaande vrachtauto&'s&'.

Naast extra spiegels en camera's op vrachtautos zijn aanvullende maatregelen nodig om het aantal dodehoekongevallen terug te dringen. Te overwegen valt vrachtverkeer uit de binnenstad te weren verkeersspiegels te plaatsen. Dit stelt de SWOV in het rapport 'Problematiek rechtsafslaande vrachtauto's'.

Sinds 2003 zijn in Nederland dodehoekspiegels en/of ?camera's voor vrachtauto's verplicht. Na een aanvankelijke daling van het aantal dodelijke slachtoffers van rechtsafslaande vrachtauto's in 2002 en 2003 is dit aantal de laatste twee jaar weer gestegen tot het niveau van v��r invoering.
Het risico ligt voor fietsers vooral rechtsv��r, aldus de SWOV. De huidige dodehoekspiegels en ?camera's zijn gericht op het gebied rechts naast de vrachtauto. Op 1 januari 2007 treden er nieuwe Europese regels in werking. Deze regels schrijven voor dat alle nieuwe vrachtauto's moeten zijn voorzien van een extra frontspiegel �f een extra camera. Dit moet ervoor zorgen dat ook het gebied rechtsvoor gedekt wordt. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat gaat zowel de frontspiegel als de camera een jaar lang in het demonstratieproject testen. De testresultaten leveren informatie op over de uiteindelijke plaatsing en afstelling van de systemen op nieuwe vrachtauto's na 2007. En over de vraag of het bestaanden vachtautopark ermee zou moeten worden uitgerust.
Het SWOV onderzoek maakt ook duidelijk dat dodehoekongevallen vaak gebeuren omdat de rechtdoorgaande fietser voorrang n��mt, maar deze niet altijd kr�jgt. Ook blijkt dat bij de meeste ongevallen rechts afslaande vrachtauto's betrokken zijn die optrekken na stilstand, zoals bijvoorbeeld bij verkeerslichten.
De SWOV beveelt in haar onderzoek ook andere maatregelen aan die het risico bij rechtsafslaande vrachtauto's elimineren of reduceren. Men denkt aan maatregelen die voorkomen dat vrachtauto's en fietsers gelijktijdig het kruisingsvlak oprijden, bijvoorbeeld door een verbod voor zwaar verkeer in de binnenstad, door een verbod op rechtsafslaan voor vrachtwagens of door ieder van hen apart groen licht te geven. Ook ziet de SWOV wel wat in de plaatsing van verkeersspiegels op kruispunten. Amsterdam neemt daar op dit ogenblik proeven mee.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Extra maatregelen moeten dodehoekongevallen terugdringen

Scroll naar boven