Platform Veilig fietsen

Overzicht Fietsdata - Voor een beter mobiliteitssysteem

 • Soort:Notities
 • Auteur:Rick Lindeman
 • Datum:02-03-2021
Data is essentieel voor het mobiliteitssysteem van de toekomst. Het helpt beleidsmakers beter fietsbeleid te maken en geeft de fietser toegang tot nieuwe diensten. In dit artikel vind je alle informatie over fietsdata, tools, en de rol van Tour de Force in dit thema.

 • Data is essentieel voor het mobiliteitssysteem van de toekomst. Het helpt beleidsmakers beter fietsbeleid te maken en geeft de fietser toegang tot nieuwe, innoverende diensten. Tour de Force speelt een belangrijke rol in het verbinden van de beleidsmakers aan de fietsdata. Het brengt diverse partijen samen, zodat er afspraken kunnen worden gemaakt over standaardisatie van data, nieuwe ontwikkelingen die kunnen worden gestart, en de uitwisseling van belangrijke kennis.

  In de afgelopen tijd zijn er concrete producten ontwikkeld, zoals het fietsdata-platform, waarop alle fietstellingen van Nederland worden verzameld (denk aan lussen in de weg of zo’n draadje waarover je fietst). Dit is een onmisbare bron voor ambtenaren en adviseurs, maar ook voor studenten en onderzoekers.
  Ook is er een dashboard opgezet voor deelfietsen. Dit zorgt er voor dat de fiets goed mee kan doen in ontwikkelingen als Mobility as a Service (MaaS). MaaS zorgt ervoor dat voor elke reis het beste vervoermiddel te kiezen is. Door samen te werken kunnen de fietsers kiezen uit veel verschillende deelfietsen, zonder dat de hele stad volstroomt.

  Er zijn ook nog veel toekomstige plannen en producten in ontwikkeling. Zo wordt er gewerkt aan diensten voor de fiets op het gebied van parkeren, meer inzicht in fietsritten en een betere visualisatie van de bestaande data.

  Deze pagina bevat alle beschikbare tools rondom Fietsdata, en wordt geupdate met elke nieuwe tool die ontwikkeld worden. Daarnaast kun je onder 'Veelgestelde vragen' ook lezen over de rol van Tour de Force in fietsdata, en wat fietsdata precies inhoudt.

  Heb je vragen of opmerkingen over fietsdata? Neem dan contact op met Rick Lindeman.

  logotourdeforce-(1).png

  ----------------------------------------------------------------------

  Tools voor Fietsdata

   

  ----------------------------------------------------------------------

  Kenniscafé's

   

  ----------------------------------------------------------------------

  Veel gestelde vragen

  Waarom willen we inzetten op fietsdata?

  Beleidsmakers hebben deze fietsdata nodig om effectievere beleidsafwegingen te kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan de volgende relaties tussen data en beleid:
  • Ontwikkeling van het fietsgebruik (denk aan landelijk & regionaal, welke doelgroepen, oorzaken van deze ontwikkelingen) en de consequenties daarvan voor beleid;
  • Verplaatsingsdata voor het investeren in fietspaden & snelfietsroutes;
  • Ongevaldata voor beleid rondom fietsveiligheid;
  • Deelfietsdata voor effectief vergunningsbeleid;
  • Informatie over de fiets voor fietsdiefstalbeleid.

  Daarnaast is het voor het mobiliteitssysteem van de toekomst nodig dat fietsers gezien worden, en ook volwaardig onderdeel zijn van dit systeem. Denk bijvoorbeeld aan:
  • Real-time verplaatsingsdata voor dynamisch verkeersmanagement (Talking bikes, IVRI’s);
  • Real-time deelfietsdata om de fiets als dienst beschikbaar te stellen (MaaS).
   

  Welke typen fietsdata zijn er?

  We definiëren negen typen fietsdata. De definitie en stand van zaken rond alle typen data kunt u hier vinden. Hieronder kunt u ook ieder type fietsdata apart bekijken:  

  Wat is de strategische rol van Tour de Force in fietsdata?

  Tour de force heeft door middel van de ‘Intentieverklaring Fietsdata’ gezorgd voor een gezamenlijk (beleids)kader in fietsdata. Tour de Force helpt hiermee nieuwe initiatieven op het gebied van (fiets)data door hun ontwikkelfase heen. De ontwikkelde initiatieven worden gebundeld en geborgd in trajecten en overleggen voor de langere termijn (bijv. LDKO, NDW, en I&W). Tour de Force zorgt er uiteindelijk voor dat de decentrale overheden bekend worden met de data-initiatieven door middel van kennisuitwisseling in overleggen en webinars, zoals bijvoorbeeld in de lancering van het Dataplatform Fiets.

   

  Aan welke ontwikkelingen draagt Tour de Force bij in de toekomst?

  • Het Landelijk Dataketen Overleg (LDKO) heeft fietsdata in de ‘Data top 15’ gezet. In het LDKO worden afspraken gemaakt over welke type data overheden moeten bijhouden om hun informatiebehoefte te bevredigen, en op welk niveau. Tour de Force zorgt hier voor de verbinding met de bestaande fietsdata-initiatieven, zodat deze structureel worden meegenomen in het overleg.
  • De Nationale Databank Wegverkeersgegevens heeft de opslag van lusdata en floating bike data nu onder haar hoede. Binnen het kader van Tour de Force zorgt zij voor overleg met de gebruikers. Hiervoor is binnen Tour de Force de financiering geregeld.
  • Tour de Force denkt mee over hoe (fiets)data binnen het Ministerie van I&W strategisch kan worden ingebed, en welke positie zij het beste kunnen innemen.
  • Binnen haar kerngroep data bekijkt Tour de Force waar de strategische vraagstukken zitten, en waar precies actie moet worden ondernomen.
   

  Hoe is het thema ‘fietsdata’ binnen Tour de Force georganiseerd?

  • Data valt onder het kernthema E: Kennis, Data, Internationaal. Otto van Boggelen van CROW-Fietsberaad is ploegleider van dit thema.
  • Rick Lindeman (RWS) is door I&W beschikbaar gesteld als wegkapitein.
  • Er is een kerngroep thema E opgesteld met de volgende leden: de wegkapitein, I&W, Vervoerregio Amsterdam, Landelijk Dataketen Overleg, Breda University of Applied Sciences, Nationale Databank Wegverkeersgegevens, en CROW. Deze kerngroep houdt zich bezig met de strategische lijnen van het thema en behoudt de connectie met de projectgroepen.
  • Er zijn projectgroepen ingericht rond de verschillende datagebieden, onder leiding van een specifieke organisatie. Een aantal van deze datagebieden zijn gebundeld.
  • Er is ook veel samenwerking met de andere Tour de Force thema’s. Er wordt voornamelijk veel samengewerkt met thema C: ‘Een hoogwaardig fietsnetwerk’.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Overzicht Fietsdata - Voor een beter mobiliteitssysteem

Scroll naar boven