Kenniscafé - Standaard voor soepele uitwisseling fietsparkeerdata

Kenniscafé - Standaard voor soepele uitwisseling fietsparkeerdata

Organisator: Tour de Force
Taal: Nederlands
Datum: 1-7-2021, 10:00 - 11:30
Locatie: Online via Zoom
In dit derde kenniscafé in de serie van 4 over 'Fietsdata' gaan we het hebben over fietsparkeerdata. Fietsparkeerdata is schaars. Daarom moeten we de fietsparkeerdata die wel beschikbaar is, zo goed mogelijk ontsluiten. Dat is de gedachte achter de concept-datastandaard die het afgelopen jaar in het kader van de Tour de Force ontwikkeld is. Dit kenniscafé staat geheel in het teken van een soepele uitwisseling van fietsparkeerdata.
 • Gegevens over geparkeerde fietsen zijn waardevol voor overheden en voor fietsers zelf. Welke stallingen raken wanneer vol? Waar moet geïnvesteerd worden in nieuwe stallingen?  Waar kan ik m’n fiets nog kwijt?  
   
  Op de agenda van het kenniscafé staan in ieder geval de volgende onderwerpen:
  • Toelichting op de concept-datastandaard voor fietsparkeerdata. Voor wie is de standaard bedoeld? Welke logica zit erachter? Het concept oa afgeleid van de datastandaard voor autoparkeren (SPDP) en is hier te vinden.
  • In een proof of concept laten we zien wat de voordelen van de standaard in de praktijk zijn. Hiervoor is een tooltje ontwikkeld, waarmee alle beschikbare fietsparkeerdata in een gebied opgevraagd kan worden. Dat kan gaan om handmatige maaiveldtellingen van een gemeente of ProRail. Net zo makkelijk kunnen data uit digitale systemen in bewaakte stallingen opgeroepen worden, bijvoorbeeld uit inchecksystemen of HBF.
  • Plan van aanpak voor standaardisatie van de fietsparkeerdata rond stations. Periodiek laat ProRail tellingen uitvoeren rond stations en het zou mooi zijn als betrokken gemeenten ook kunnen zien waar precies geteld is. Eventueel zouden deze gemeenten eigen tellingen kunnen toevoegen. Dit najaar wil ProRail hier samen met CROW-Fietsberaad en enkele ‘telbureaus’ de basis voor leggen.
  • Naar een Europese standaard? Op datagebied staan de ontwikkelingen nooit stil. Momenteel wordt er gewerkt aan een Europese datastandaard voor autoparkeren met tal van toepassingsmogelijkheden voor overheden, bedrijven en consumenten. Denk aan verblijfsrechten voor parkeren en verhuren van deelvoertuigen. Moet Nederland zorgen voor volwaardige positie van de fiets in de nieuwe Europese standaard?
  • Een overzicht van de ontwikkelingen rond fietsparkeerdata in Vlaanderen. Het gaat onder andere over de webportal Velopark.be en de Vlaamse datastandaard waarin de principes van LinkedData zijn toegepast.
  • Voldoende ruimte voor vragen en discussie.
   
  Heeft u suggesties voor de agenda? Ze zijn meer dan welkom via otto.vanboggelen@crow.nl
   

Relevantie

Terug naar '2021'
Submenu openen

Kenniscafé - Standaard voor soepele uitwisseling fietsparkeerdata

Scroll naar boven