CROW-Fietsberaad Terugblik 2020

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:23-12-2020
Ook bij CROW-Fietsberaad stond het nieuws voor een belangrijk deel in het teken van Corona. Maar ondertussen ging ook het 'gewone'werk door. Een overzicht van wat in er 2020 allemaal gebeurde. En alvast een korte vooruitblik naar 2021.

Nieuws top 10
Natuurlijk beheerste Corona ook voor een belangrijk deel  het actuele fietsnieuws. Maar bij de 10 meest gelezen artikelen komen we ook de speed pedelec tegen. En het fietsklemmetje.
 1. OV-fiets gebruik tijdens Corona-maatregelen
  Maart 2020: bij het begin van de eerste ‘golf’ liep het gebruik van de OV-fiets drastisch terug. Een eerste voorbeeld van de invloed van Corona op onze mobiliteit.
 2. Fietsen en wandelen tijdens en na de Corona crisis
  Twee maanden later, de eerste Corona-maatregelen worden op straat zichtbaar. Vooral in het buitenland, waar de auto nog het primaat, nemen overheden maatregelen om de fiets meer ruimte te geven ten koste van die auto.
 3. Bij een doorfietsroute hoort een doorfietsrotonde
  Nieuws over een speciaal vormgegeven rotonde om fietsers van een tweerichtingenfietspad bij het inkomen van de dorpskern te verdelen over fietsstroken aan weerszijden van de weg.
 4. Langste fietsbrug van Europa komt in Groningen
  De Blauwe Loper wordt een nieuwe fiets- en voetgangersverbinding tussen de Blauwestad en Winschoten. Het wordt met 800 meter de langste fietsbrug van Europa.
 5. Zes snel te nemen maatregelen om fietsers meer ruimte te bieden
  Suggesties van de Fietsersbond om fietsers in Corona-tijd meer ruimte te geven. Bijvoorbeeld door de auto ruimte te laten inleveren.
 6. Niet alle speed-pedelecrijders zijn gelijk
  Er zijn fanatieke rijders, efficiënte rijders, bezorgde rijders en relaxte rijders. En die rijden lang niet allemaal 45 km/uur.
 7. Inrichting van schoolstraat kan terugkeer naar de basisschool ondersteunen
  Kort nadat de basisscholen, de kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang na de eerste lock down in april weer open gingen, een aantal suggesties om afstand houden mogelijk te maken. Naast de schoolstraat komt ook de loopbus aan de orde.
 8. Een fietsvergoeding zet daadwerkelijk zoden aan de dijk
  Werknemers die gebruik maken van een fietskilometervergoeding fietsen meer dan werknemers zonder een fietsvergoeding. De helft van de werkgevers kent zo’n vergoeding nog niet. Opvallend: vooral de overheid loopt achter.
 9. Fietsklemmen of nietjes?
  Een rek met hoog-laag fietsklemmen biedt ogenschijnlijk ruimte voor veel fietsen. Maar het lijkt niet overal de ideale oplossing. Soms werkt het aloude fietsnietje beter.
 10. Wat we weten (en nog niet weten) over markering op snelle fietsroutes
  Veel aandacht was er in 2020 voor de markering van snelfietsroutes. Maar tot definitieve keuzes heeft dat nog niet geleid.

Digitale info
Ook het team van CROW-Fietsberaad moest ineens vanuit huis gaan werken, en de standaard gang van zaken werd op z’n kop gezet. Desondanks hebben we ons flexibel kunnen opzetten en hierdoor grote stappen kunnen maken dit jaar. Nu iedereen vooral online werkt, hebben we de focus gelegd op onze digitale aanwezigheid. Onze website is nog belangrijker geworden als centrale plek voor fietsprofessionals en wordt consistent geüpdatet met publicaties, notities en nieuwsberichten.

Corona-publicaties
Het was onvermijdelijk dat actieve mobiliteit het effect ging voelen van de maatregelen rondom corona. De afname van woon-werkverkeer, de opleving van het wandelen en fietsen, een 1,5-samenleving; er is veel veranderd, maar er zijn ook veel kansen ontstaan. Daarom heeft CROW-Fietsberaad een aantal kennisitems uitgebracht over corona, de bijbehorende maatregelen, en de effecten van dien op fiets en voetganger. Lees de artikelen hier:

Overige publicaties & notities
CROW-Fietsberaad heeft in 2020 qua publicaties niet stilgezeten. In samenwerking met Goudappel Coffeng is begin dit jaar een publicatie uitgebracht over ‘Fietsparkeereisen in stationsgebieden’. En we hebben het jaar mooi mogen afsluiten met een publicatie over ‘Fietsparkeren bij grootschalige wooncomplexen’, uitgevoerd in het kader van Tour de Force. Daarnaast hebben we een divers aantal notities geschreven, o.a. over fietsoversteken in de voorrang, stedelijke mobiliteit in de 1,5m-samenleving, en de herverdeling van openbare ruimte ten gunste van fietsers en voetgangers.
Wil je nog een keer deze publicaties doorlezen? Bekijk ze hier: Of bekijk hier het gehele overzicht van al onze publicaties in 2020!

Bijeenkomsten
In 2020 heeft CROW-Fietsberaad ondanks het thuiswerken een mooi aantal bijeenkomsten neer kunnen zetten. Fysieke bijeenkomsten waren door de corona-pandemie helaas niet mogelijk, waardoor we creatief te werk moesten gaan. Uiteindelijk zijn we de online wereld ingestapt, en de digitale kenniscafé’s bleken een groot succes. Het is makkelijker om snel even aan te sluiten en relevante kennis op te nemen. Daarnaast heeft het ons de mogelijkheid gegeven om ook achteraf deze kennis beschikbaar te maken via de ‘terugblik’. In deze terugblikken vindt je opnames, verslagen, en presentaties van al onze digitale kenniscafé’s.
We hopen uiteindelijk in 2021 weer fysieke bijeenkomsten te mogen geven, maar we vergeten niet de lessen die we van de digitale kenniscafé’s hebben geleerd. We kijken uit naar een combinatie van fysiek, digitaal, of zelfs hybride bijeenkomsten!
Heb je een bijeenkomst gemist, of wil je nog even een opfrisser? Bekijk de terugblikken van de kenniscafé’s van 2020 hier:

Ontwerperscafé's
Ook de ontwerperscafé's in samenwerking met ROV Oost-Nederland zijn de digitale wereld ingetreden. Eind 2020 waren er een aantal digitale ontwerperscafé's waar experts om tafel gingen om een casus op te lossen. Waar normaal aan een grote tafel wordt gediscussieerd en getekend, ging dit nu allemaal via Zoom. Ook deze ontwerperscafé's waren een succes; zowel fysiek als online zijn er voor- en nadelen, en we hebben veel van deze café's kunnen leren. We zetten het door in 2021!

2021
Voor 2021 staan natuurlijk ook al de nodige projecten op de rol. CROW-Fietsberaad zal zich onder meer richten op de gevolgen van de Corona-crisis voor het fietsbeleid. Wat valt er bijvoorbeeld te leren van COVID-19 maatregelen die op het gebied van fietsinfra zijn genomen? En wat zijn de gevolgen voor onze mobiliteit, cq. de fietsmobiliteit? Denk daarbij bijvoorbeeld aan fietsparkeren en deelfietsen. Maar ook aan de groei van het fietsverkeer in combinatie met de komst van nieuwe vervoermiddelen waarbij keuzes moeten worden gemaakt voor wat betreft de indeling van de openbare ruimte. Bij dit alles speelt fietsdata een belangrijk rol en ook daar zal in 2021 de nodige aandacht naar uitgaan.
Uiteraard zal kennisoverdracht voorop staan, middels de websites, webinars, bijeenkomsten en onderzoeksrapporten. Dat geldt zowel de activiteiten van CROW-Fietsberaad als van de Tour de Force, die voor een belangrijk deel parallel lopen. 

 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

CROW-Fietsberaad Terugblik 2020

Scroll naar boven