Fietsberaadnotitie: Herverdeling Openbare Ruimte ten gunste van Fietsers en Voetgangers

 • Soort:Notities
 • Uitgever:CROW-Fietsberaad
 • Datum:23-11-2020
De druk op de openbare ruimte in de Nederlandse steden en dorpen wordt steeds hoger. Er is meer ruimte nodig voor mobiliteit, voor verblijven, maar ook voor klimaat, natuur en groen. Om de leefbaarheid en duurzaamheid te waarborgen moeten planologen, verkeerskundigen en stedenbouwkundigen slim met de beschikbare ruimte omgaan en de juiste afwegingen maken.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Teveel ruimte voor auto

  Mobiliteit per persoon in het algemeen neemt af, maar automobiliteit neemt toe. Dit zorgt voor extra ruimtebeslag en potentiele verkeersonveiligheid. Als we kijken naar de openbare ruimte in de gebouwde omgeving zorgt met name autoverkeer (rijdend en parkerend) voor een groot ruimtebeslag. Zeker als je het afzet tegen de hoeveelheid reizigers en het aantal verplaatsingen dat er in de stad mee gemoeid is. De groeiende automobiliteit zorgt dus voor een onevenredig extra ruimtebeslag in verhouding tot het aantal verplaatste personen.
   

  Ruimtebeslag fietsers neemt toe

  Maar ook het ruimtebeslag door fietsers neemt toe. Ten eerste stijgt het fietsgebruik sterk, op de drukste plekken met zo’n 9% per jaar. Ten tweede zien we de laatste jaren een toenemende diversiteit aan (bredere, snellere) fietsachtige voertuigen die soms hun plek moeten vinden op de rijbaan, maar vaak ook op het fietspad. Denk aan speed-pedelecs, elektrische bakfietsen in alle soorten en maten, Birò’s en (deel)scooters.
   

  Toename vraag voor stallingen

  Los van de toenemende ruimteclaims voor het rijdend verkeer, wordt ook de uitdaging groter om al deze verschillende voertuigen te stallen. Voor de auto hebben we dat in de steden al behoorlijk gereguleerd en gefaciliteerd en nu is er ook voor de (deel)fiets steeds meer aandacht. Afgezien van stationsstallingen die in rap tempo groter worden, ontstaat er ook de behoefte om overal waar het druk is inpandige of ondergrondse stallingen te creëren. Maar we zien ook steeds vaker fietsen en andere gestalde voertuigen ruimte innemen die eigenlijk voor de voetganger is bedoeld.
   

  Ruimtevraag voetgangers neemt toe

  Niet in de laatste plaats neemt ook de ruimtevraag voor de voetganger toe. Die trend is al een paar jaar gaande, waardoor vooral de grote steden steeds steviger voetgangersbeleid zijn gaan maken. Recent is ruimte voor voetgangers één van de belangrijkste thema’s in onze steden geworden als gevolg van de Coronamaatregelen.

   

   

  OPROEP

  Als vervolg op de fietsberaadnotitie ‘Herverdeling openbare ruimte ten gunste van fietsers en voetgangers’ organiseren Tour de Force (thema Fiets in de Stad), CROW-Fietsberaad en Platform Ruimte voor Lopen begin 2021 een ontwerp-atelier. Het doel van dit ontwerp-atelier is het kritisch kijken naar en opnieuw inrichten (herverdelen) van de openbare ruimte van een door een gemeente aangedragen case. Hierin ligt een focus op het creëren van meer ruimte voor actieve mobiliteit, maar kijken we ook naar ruimteclaims vanuit andere beleidsdoelen, zoals klimaatadaptatie, en naar aspecten als inpassing in de omgeving.
   
  Dit kan jouw gemeente zijn! In samenwerking met een verkeerskundige en een landschapsarchitect of stedenbouwkundige gaat jouw gemeente een ochtend aan de slag om de openbare ruimte in jouw case opnieuw in te richten. Als organiserende partij zorgen wij voor de benodigde experts. De geleerde lessen uit de notitie dienen daarbij als handvat. De uitkomsten van deze ontwerp-ateliers presenteren we tijdens een kenniscafé. We verbinden de uitkomsten ook aan de conclusies uit de notitie ‘Herverdeling openbare ruimte ten gunste van fietsers en voetgangers’.
   
  Kan jouw gemeente wel wat deskundige hulp gebruiken bij een casus? Concreet zijn we op zoek naar locaties in Nederland (denk aan straten, pleinen of kruisingen) waar vraagstukken rondom herverdeling van de openbare ruimte ten gunste van actieve mobiliteit, klimaatadaptatie of stedenbouw een rol spelen. Meld jouw casus aan door te mailen naar Mark van Gurp (mark.vangurp@crow.nl) en/of Paul Steeneken (steeneken@appm.nl).
   

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsberaadnotitie: Herverdeling Openbare Ruimte ten gunste van Fietsers en Voetgangers

Scroll naar boven