Corona maatregelen stedelijke mobiliteit

Als onderdeel van het protocol Stedelijke mobiliteit , wordt continu gewerkt aan kennisontwikkeling- en uitwisseling voor maatregelen in de stedelijke mobiliteit in de 1,5 m samenleving. Op deze pagina is de meest actuele versie van de notitie met maatregelen te downloaden en vindt u een overzicht van relevante kennisitems en nieuws in verband met COVID-19.

Heeft u concrete voorbeelden van en ervaringen maatregelen?  We verzoeken u vriendelijk deze te uploaden in deze groep of te mailen naar fietsberaad@crow.nl.
Rapportages

Verkeersmaatregelen rond opstarten basisonderwijs 11 mei 2020

Als één van de eerste versoepelingen van de coronabeperkingen wordt op 11 mei 2020 het basisonderwijs weer opgestart. In deze notitie wordt verkend welke verkeersmaatregelen gemeenten kunnen nemen om het verkeer verantwoord en veilig af te wikkelen. We willen de notitie graag aanvullen met ervaringen en voorbeelden uit de praktijk. Deze notitie maakt onderdeel uit van het protocol stedelijke mobiliteit.

Mail deze svp naar fietsberaad@crow.nl


 

Toolkit 'Verantwoord naar school'

De Rijksoverheid heeft een toolkit ontwikkeld voor gemeenten, verkeersregio's en scholen. Zij kunnen hiermee het op gang komende verkeer wijzen op de geldende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De toolkit bevat verschillende formaten posters, spuitsjablonen en social media posts en is vrij te gebruiken.

 

Geactualiseerd (17/3): maatregelen voor de stedelijke mobiliteit in de 1,5m-samenleving

Deze notitie biedt handreikingen voor gemeenten om de stedelijke mobiliteit in de 1,5m-samenleving in goede banen te leiden. Deze notitie maakt onderdeel uit van het protocol stedelijke mobiliteit. De nieuwe versie is aangepast op basis van de actuele situatie, nieuwe inzichten en opgedane ervaringen. En er zijn nieuwe hoofdstukken toegevoegd over parkeren en deelmobiliteit, openbaar vervoer en evenementen-  en recreatieverkeer.

Deze notitie is nadrukkelijk een groeidocument dus voor verbetering vatbaar. We nodigen daarom iedereen uit om reacties, aanvullingen en voorbeelden te mailen naar fietsberaad@crow.nl.


Draagvlak voor verkeersmaatregelen in verband met het coronavirus

Dit rapport is een gezamelijk producht van TeamAlert, de Fietsersbond, ANWB, en het Ministerie van IenW, dat voorkomt uit de Netwerkgroep Stedelijke Mobiliteit in de anderhalvemetersamenleving. In dit onderzoek is bekeken in hoeverre er draagvlak is voor dergelijke maatregelen. In de rapportage zijn de resultaten van het onderzoek te lezen.Maak samen ruimte
VNG, Stadswerk en CROW bundelen initiatief de krachten om gemeenten en andere overheden te ondersteunen bij de vraag hoe uitvoering te geven aan de 1,5 meter samenleving in de openbare ruimte. Door slim kennis te delen hoeven we het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden. Op maaksamenruimte.nl worden daarom kennis en ervaringen gebundeld en gedeeld, die in het land worden opgedaan bij de inrichting van de 1,5 meter samenleving. Dit doen we samen met een groeiend netwerk van experts en op basis van de input en vragen vanuit gemeenten en andere overheden. Samen maken we ruimte voor 1,5 meter!Zeven lessen uit de stedelijke mobiliteit
Sinds maart 2020 zijn er allerlei maatregelen ingezet om de verspreiding van het Covid-virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen hebben een grote invloed op de mobiliteit in Nederland. Mobiliteit als geheel is als gevolg sterk afgenomen. In deze rapportage zijn 7 lessen gedefiniëerd uit de periode maart-augustus 2020. Deze lessen geven waardevolle inzichten bij eventuele aanscherping, maar ook versoepeling, van de maatregelen in de toekomst. De lessen zijn gebaseerd op waarnemingen van het team Stedelijke Mobiliteit van het ministerie van IenW en het CROW.


 

Nieuws

Het laatste nieuws over de corona-maatregelen op fietsgebied vindt u hier.

Submenu openen

Corona maatregelen stedelijke mobiliteit

Scroll naar boven