Notitie - Stedelijke Mobiliteit ten tijde van COVID-19

 • Soort:Notities
 • Uitgever:CROW-Fietsberaad
 • Datum:17-03-2021
LAATSTE UPDATE: 17 maart 2021 --- Deze notitie biedt handreikingen voor gemeenten om de stedelijke mobiliteit in de 1,5m-samenleving in goede banen te leiden. Het betreft de derde versie. Voor een volgende versie ontvangen we graag uw suggesties, reacties en vooral concrete plannen of maatregelen. Mail deze s.v.p. aan fietsberaad@crow.nl.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Voorlopig zal ook het stedelijke verkeer rekening moeten houden met beperkingen om onderlinge besmetting met het Corona-virus te voorkomen. Op bepaalde locaties zal daar extra ruimte voor nodig zijn. Bovendien komen er nieuwe ruimteclaims voort uit verandering in de vervoerwijze en (economische) activiteiten in de openbare ruimte als de  terrassen weer open mogen en er weer evenementen komen. Veel gemeente zijn het afgelopen jaar druk bezig geweest met het ontwikkelen en uitvoeren van tijdelijke maatregelen om dit in goede banen te leiden.  Om u hierbij te helpen hebben CROW-Fietsberaad, Tour de Force, Platform Ruimte voor Lopen en GNMI de notitie “Stedelijke mobiliteit ten tijde van COVID-19” opgesteld. Inmiddels is de derde geactualiseerde versie beschikbaar.


  Update 17 maart 2021: Belangrijkste wijzigingen:

  • Hele document aangepast aan actuele situatie, nieuwe inzichten en opgedane ervaring;
  • Meer prioriteit bij locaties waar het vaak voor komt dat mensen langere tijd dicht bij elkaar staan (zoals winkelstraten, scholen, oversteekplaatsen, recreatiegebieden e.d.);
  • Hoofdlijnen uit Notitie Verkeersmaatregelen rond opstarten basisonderwijs van 11 mei 2021 zijn opgenomen, geactualiseerd en verbreed van basis naar voortgezet onderwijs scholen.


  Update 24 juli 2020: Belangrijkste wijzigingen:

  • Door hele document heen aangepast aan actuele situatie, nieuwe inzichten en opgedane ervaring
  • Nieuwe hoofdstukken over parkeren en deelmobiliteit, openbaar vervoer en evenementen-  en recreatieverkeer
  • Geactualiseerd hoofdstuk over de landelijke communicatie
  • Op basis van meer inzicht in risico op besmetting buiten aangepaste prioritering van middels quick scan te analyseren type locaties
  • Nieuwe paragraaf over draagvlak voor maatregelen
  • Toegevoegde aanbevelingen over maatregelen rond terrassen
  • Geactualiseerde maatregelen op geregelde kruispunten


  Inhoud in het kort:

  • Inleiding: Covid-19 leidt tot extra ruimteclaims
  • Stappenplan voor prioritering en het bepalen van maatregelen
  • Maatregelen:
   • In drukke winkel- en horecagebieden
   • Rond scholen
   • Bij oversteekplaatsen met te weinig opstelruimte
   • In straten met te smalle trottoirs
   • Op fietspaden die te smal zijn
   • Bij recreatiegebieden en evenementen
   • Bij parkeergelegenheden voor auto en fiets
   • Bij openbaar vervoerhaltes
   • Evenementen en recreatiegebieden
  • Communicatie
  • Juridische aspecten

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Notitie - Stedelijke Mobiliteit ten tijde van COVID-19

Scroll naar boven