Fietsberaadpublicatie 37: Leidraad gemeentelijk beleid deelmobiliteit

 • Soort:Aanbevelingen & Richtlijnen
 • Uitgever:CROW Fietsberaad & Tour de Force
 • Datum:28-10-2021
Vernieuwde versie van vorige publicatie Leidraad. In deze leidraad hebben we de laatste kennis omtrent beleid voor deelmobiliteit samengevoegd.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Ontwikkeling Deelmobiliteit

  Sinds de publicatie van de Leidraad Gemeentelijk Deelfietsbeleid in 2018 zijn er in Nederland veel ontwikkelingen geweest rond deelmobiliteit. In 2018 lag de focus nog op de opkomst van deelfietsen. Enkele Aziatische aanbieders ‘strooiden’ grote aantallen deelfietsen uit over de openbare ruimte van enkele grote steden. Voor veel gemeenten was dit aanleiding om beleid te formuleren. Inmiddels is de deelfiets, mede door gemeentelijke regulering, in een rustiger vaarwater gekomen. De laatste jaren beleefde vooral de deelscooter een onstuimige groei. Hier en daar veroverde ook de deelbakfiets een plekje in het straatbeeld. En verschillende aanbieders staan te trappelen om, zo snel als het kan, deel-e-steps te introduceren.
  Ondertussen proberen gemeenten een goede balans te vinden tussen de voor- en nadelen van deelmobiliteit. Want naast de nadelen, zien veel overheden ook veel kansen om met de inzet van deelmobiliteit allerlei maatschappelijke doelen een stapje dichterbij te brengen. Denk aan bereikbaarheid, leefbaarheid, volksgezondheid, CO2-reductie en maatschappelijke participatie. Kortom: deelmobiliteit wordt gezien als een belangrijke bouwsteen voor de mobiliteitstransitie.
   

  Vernieuwde versie leidraad deelmobiliteit

  In deze vernieuwde versie van de leidraad, onder de nieuwe naam Leidraad gemeentelijk beleid voor deelmobiliteit, hebben we de laatste kennis zo goed mogelijk samengevat. Met de naamswijziging willen we benadrukken dat de Leidraad gaat over alle vormen van deelmobiliteit met lichte voertuigen. Fietsen, elektrische fietsen, snorfietsen, bromfietsen en bakfietsen. In hoofdstuk 2 zeten we de verschillende typen deelvoertuigen op een rijtje. De deelauto laten we (vooralsnog) buiten beschouwing. Voor informatie over gemeentelijk beleid betreffende deelauto’s verwijzen we graag door naar onze Toolkit Autodelen.
   

  Inhoud en doel

  Deze leidraad is tot stand gekomen op basis van input van gemeenten en allerlei artikelen en onderzoeken die recentelijk over deelmobiliteit zijn verschenen. We willen de leden van de begeleidingscommissie graag bedanken voor hun actieve betrokkenheid. Deze leidraad is te ‘dik’ om in één keer van A tot Z door te lezen. Het is ook geen handleiding waarin stap voor stap uitgelegd wordt hoe een gemeente het beleid voor deelmobiliteit moet vormgeven. We hebben de wijsheid niet in pacht. Er is geen blauwdruk die zichzelf bewezen heeft in de praktijk. Daarvoor is het onderwerp nog te nieuw. De leidraad biedt ingrediënten die de beleidsmaker zelf naar eigen inzicht moet vertalen naar de lokale situatie. Bij de hoofdstukindeling proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij verschillende fases in de ontwikkeling van het beleid. Klik in de inhoudsopgave om naar het desbetreffende hoofdstuk te gaan.
   

  Praktijkgericht

  Om de leidraad praktijkgerichter te maken, behandelen we een groot aantal vragen waar beleidsmakers in de praktijk mee te maken krijgen. De begeleidingscommissie met vertegenwoordigers van verschillende overheden heeft geholpen bij het prioriteren en beantwoorden van de vragen. Een aantal van deze vragen zijn "Welke typen lichte deelvoertuigen toegestaan", "Hoe kan hinderlijk parkeren voorkomen worden?" en "Welke data mag/moet een gemeente eisen?".

   

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsberaadpublicatie 37: Leidraad gemeentelijk beleid deelmobiliteit

Scroll naar boven