Fietsberaadnotitie: Eisen aan deelmobiliteit in de Verenigde Staten

  • Soort:Notities
  • Auteur:Paul Steeneken
  • Uitgever:CROW-Fietsberaad
  • Datum:08-04-2020
Een verkenning naar praktijkvoorbeelden. De notitie geeft een overzicht van het aanbod van actieve deelmobiliteit (elektrische steps en (elektrische) fietsen) in de Verenigde Staten, en welke eisen de vergunningverlener (vaak een stad, soms ook een regio) stelt voordat aanbieders hun voertuigen mogen aanbieden.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
  • Deelfietsen zijn een relatief nieuw fenomeen, zeker in Nederland. De deelfiets biedt nieuwe kansen voor duurzame mobiliteit, maar er zijn ook zorgen over verrommeling van de openbare ruimte en oneigenlijke concurrentie. Om gemeenten te helpen bij het beleid voor deelfietsen heeft CROW-Fietsberaad in 2018 de Leidraad gemeentelijk deelfietsbeleid uitgegeven. Hierin wordt onder andere besproken eisen een gemeente kan stellen in vergunningen. Voor deze notitie is er gekeken naar de praktijk in de Verenigde Staten, waar men inmiddels meer ervaring heeft opgedaan met zowel (elektrische) deelfietsen als elektrische steps. De inventarisatie willen we gebruiken voor de pilot deelfietsdashboard, die CROW-Fietsberaad momenteel uitvoert in samenwerking met een aantal gemeenten. In de pilot willen we samen met aanbieders en overheden scherp krijgen welke eisen nuttig en realistisch zijn in de Nederlandse situatie.

    Deze notitie geeft een overzicht van het aanbod van actieve deelmobiliteit (elektrische steps en (elektrische) fietsen) in de Verenigde Staten, en welke eisen de vergunningverlener (vaak een stad, soms ook een regio) stelt voordat aanbieders hun voertuigen mogen aanbieden. Er is onderscheid gemaakt in een aantal categorieën, waaronder het aantal voertuigen, de herverdeling van deze voertuigen, parkeren, delen van data en veiligheid & onderhoud. Niet iedere vergunningsverlener heeft op elk onderdeel eisen gesteld.

    Ook is er, voor zover mogelijk, onderscheid gemaakt in Minimumvoorwaarden, Voorschriften en Selectiecriteria als onderdeel van de gestelde eisen. Dit sluit aan bij de indeling die gemaakt is in de Leidraad gemeentelijk deelfietsbeleid.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsberaadnotitie: Eisen aan deelmobiliteit in de Verenigde Staten

Scroll naar boven