Fietsberaadnotitie: Afspraken pilot deelfietsdashboard

 • Soort:Notities
 • Auteur:CROW-Fietsberaad
 • Uitgever:CROW-Fietsberaad
 • Datum:13-05-2020
In deze notitie wordt een voorzet gegeven voor de te maken afspraken tussen gemeente en de deelfietsaanbieder over de levering van data die nodig zijn voor het deelfietsdashboard.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • CROW-Fietsberaad en DOVA-data hebben in het kader van de Nationale Agenda Fiets (Tour de Force) een eerste versie van een dashboard voor deelfietsen laten ontwikkelen. Het dashboard is bedoeld voor overheden die openbare ruimte en/of financiële middelen beschikbaar stellen aan deelfietsaanbieders. De functionaliteiten zijn in overleg met een aantal gemeenten ontwikkeld. De eerste versie, die in april 2019 gepresenteerd is, biedt vooral inzicht in het ruimtegebruik (hoe lang staan deelfietsen te huur?) en het gebruik van deelfietsen (aantal verhuringen).

  CROW-Fietsberaad nodigt gemeenten en andere overheden uit voor een pilot met het deelfietsdashboard. De doelstellingen van de pilot hebben betrekking op de data, het dasboard en de maatschappelijke meerwaarde.
  • Data: in de pilot willen we vaststellen welke afspraken over levering van data door deelfietsaanbieders wenselijk en noodzakelijk zijn voor de publieke taken die overheden hebben. Anderzijds kan het ook wenselijk zijn dat overheden data leveren aan de deelfietsaanbieders, bijvoorbeeld over fietsparkeerregimes, evenementen en verwijderde fietsen.
  • Dashboard: in de pilot willen we vaststellen of de functionaliteiten in de eerste versie aansluiten bij de behoeften van overheden en welke functionaliteiten wenselijk zijn. Aan het eind van de pilot moet duidelijk zijn of overheden het dashboard in stand willen houden en hoe dit structureel georganiseerd en gefinancierd wordt.
  • Maatschappelijke meerwaarde: samen met de deelnemende overheden willen we bekijken of we op basis van de data uit dashboard uitspraken kunnen doen over de maatschappelijke meerwaarde van de (publieke) deelfietsen. Het gaat dan bijvoorbeeld om maatschappelijke doelen op het gebied van duurzame mobiliteit, kwaliteit openbare ruimte of mobiliteitsarmoede.
  De pilotperiode loopt tot 1 juli 2021. Deelnemende overheden kunnen in de pilotperiode zonder extra kosten gebruik maken van de eerste versie van het dashboard. We richten ons in de eerste plaats op gemeenten. Van deelnemende gemeenten wordt verwacht dat:
  • Ze bereid zijn hun bevindingen te delen met de kopgroep deelfietsen, bestaande uit overheden en deelfietsaanbieders die data delen. CROW-Fietsberaad organiseert hiervoor enkele kopgroepbijeenkomsten.
  • Ze afspraken maken met deelfietsaanbieders in hun gemeente over de levering van data die nodig zijn voor het deelfietsdashboard. In deze notitie geven we een voorzet voor afspraken.

  Technische documentatie voor aanbieders van deelvoertuigen staat hier: https://stichting-crow.github.io/deelfietsdashboard/hr-dataspec/
   

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsberaadnotitie: Afspraken pilot deelfietsdashboard

Scroll naar boven