Tijdelijk woonerf biedt voetganger meer ruimte en medegebruik busbaan helpt fietser

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:15-05-2020
Maak van de straat tijdelijk een woonerf. Dan kunnen voetgangers meer afstand houden. Of stel de busbaan open voor snelle fietsers.

corona-stad.jpgDeze en andere suggesties doet CROW-Fietsberaad in een nieuwe publicatie over ‘Stedelijke mobiliteit in de 1,5-meter-samenleving’, die tot stand kwam met input van de Tour de Force, het Platform Ruimte voor Lopen, kennisnetwerk SPV, VNG en GNMI.

Verkeersdeelnemers moeten in staat gesteld worden om zich aan de Corona-richtlijnen te houden, nu en in de toekomst. Want te verwachten valt dat de capaciteitsproblemen die dat met zich mee zal brengen zullen toenemen. Niet alleen omdat er een verschuiving zal optreden van openbaar vervoer naar individueel vervoer, ook omdat economische activiteiten meer ruimte vragen. Denk aan grotere terrassen en wachtrijen voor winkels.

Hoe speel je daar als gemeente op in? De publicatie schetst een stappenplan die een gemeente kan doorlopen om te bepalen waar maatregelen het hardste nodig zijn. En welke maatregelen in aanmerking komen.
 
Basisscholen
Dat begint met het bepalen van prioriteiten, waarbij op nummer één de inrichting van de ruimte rond basisscholen staat (waar eerder al een CROW-Fietsberaadpublicatie over verscheen). Dan volgen winkelstraten en voetgangersoversteken, gevolgd door fietsoversteken, drukke fietspaden en locaties met weinig opstelruimte voor verkeerslichten. Men kan de lijst aanvullen met knelpunten die bijvoorbeeld via een meldpunt worden opgespoord. Op straat wordt vervolgens bekeken wat de belangrijkste knelpunten zijn. En dan kunnen prioriteiten gesteld worden en aanzien van de ruimteverdeling.
Na de hulpdiensten vraagt ruimte voor voetgangers de meeste aandacht, aldus de notitie, gevolgd door bevoorrading, ruimte voor activiteiten (wachtrijen, terrassen) en ruimte voor rijdende en geparkeerde fietsen. Daarna komen het ov en de auto.

Woonerf
De maatregelen waaraan men kan denken variëren van de inzet van verkeersregelaars tot het nemen van (tijdelijke) verkeersmaatregelen. Tot die laatste categorie behoort onder andere het medegebruik van de rijbaan door voetgangers, door instellen van een tijdelijk erf. Op een erf (bord G5) mogen voetgangers van de gehele breedte van de weg gebruiken maken. Bovendien geldt een maximumsnelheid van 15 km/uur en mogen motorvoertuigen alleen geparkeerd word. ‘Daardoor is het aanwijzen van een tijdelijk erf een zeer efficiënte manier om meer ruimte te creëren voor voetgangers’, aldus CROW-Fietsberaad.
Ook kan men denken aan het tijdelijk afsluiten van straten op drukke uren volgens het ‘schoolstraat’-principe.
Ook kun je een fietspad tijdelijk omzetten naar voetpad. Voor de fietsers moeten men vervolgens maatregelen nemen op de rijbaan, zoals verlaging van de maximumsnelheid tot 30 km/uur of het instellen van tijdelijke fietsstroken.

Busbaan
Verder kun je een verplicht fietspad tijdelijk omzetten in een onverplicht fietspad: dit biedt met name snelle fietsers de mogelijkheid om uit te wijken naar de rijbaan. Of het verplichte bromfietspad tijdelijk omzetten in een verplicht fietspad. Bromfietsers mogen dan geen gebruik meer maken van het fietspad, waardoor het aantal inhaalbewegingen beperkt wordt.
Tenslotte pleit de publicatie voor het tijdelijk open stellen van busbanen voor (snelle) fietsers, eventueel in combinatie met een onverplicht fietspad. Een maximum snelheid van 30 km/uur voor het busverkeer is dan gewenst.

Het laatste woord over deze en andere oplossingen is nog niet gezegd, erkent ook CROW-Fietsberaad, die over een ‘groeidocument’ spreekt. Het werkveld wordt uitdrukkelijk gevraagd om reacties, aanvullingen en voorbeelden te mailen naar fietsberaad@crow.nl.
Ook als het gaat om auto- en fietsparkeren en de rol die deelmobiliteit kan spelen in de 1,5-metersamenleving, waaraan men in komende versies ook aandacht wil besteden.

In een webinar op 26 mei gaat de Tour de Force ook in op het thema Stedelijke mobiliteit in de anderhalvemetersamenleving.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Tijdelijk woonerf biedt voetganger meer ruimte en medegebruik busbaan helpt fietser

Scroll naar boven