Platform Veilig fietsen

Australisch onderzoek: effect verplichte fietshelm gering of zelfs negatief

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:10-05-2012

Het verplicht stellen van de fietshelm heeft in streken waar het onveilig fietsen is mogelijk een klein positief effect. Maar als het met de verkeersveiligheid goed geregeld is, werkt de fietshelm juist averechts. Dat stelt een Australische studie naar de gezondheidseffecten die een gevolg zijn van eventuele invoering van de helmdraagplicht.


  • De studie is verschenen in het tijdschrift van de Society for Risk Analysis en gebaseerd op het modelmatig doorrekenen van alle gezondheidseffecten die te maken kunnen hebben met een helmdraagplicht. Aan de ene kant kan een helm hersenletsel voorkomen. Aan de andere kant kan de helm leiden tot minder fietsgebruik. En dat laatste heeft weer gevolgen voor de gezondheid.
    Onderzoeker Piet de Jong van de Macquarie University in Sydney stopte de resultaten van bekende studies naar de verschillende effecten in een model. Daarbij kwam naar voren dat er vier parameters zijn die bij beschouwing van het totale effect van een verplichte fietshelm vooral van belang zijn. Naast de mate van effectiviteit van de helm om hoofdletsel te voorkomen, moet men rekening houden met het effect dat fietsen cq. bewegen heeft op de gezondheid. Daarnaast is van belang hoeveel fietsers daadwerkelijk stoppen met fietsen. En tenslotte moet men het aantal fietsongevallen dat tot hoofdletsel leidt in ogenschouw nemen. Een positief netto-effect is alleen te verwachten in verkeersonveilige streken onder de aanname dat de helm daadwerkelijk hoofdletsel voorkomt en relatief weinig fietsers ermee stoppen, aldus concludeert de Jong.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Australisch onderzoek: effect verplichte fietshelm gering of zelf negatief

Scroll naar boven