Platform Veilig fietsen

Fietser willen graag kantmarkering

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:17-03-2021
Als je het fietsers vraagt, willen ze graag kantmarkering langs het fietspad. Dat werd nog eens bevestigd in een onderzoek in Zeeland.

  • De Provincie Zeeland vroeg DTV Consultants te doen naar het effect van kantmarkering aan de hand van een gedeelte van het fietspad langs de N670 (Kapelle-Goes).

    In 2019 werd een nulmeting gedaan en is aan gebruikers van het fietspad gevraagd hoe ze het fietspad vonden. Voelen ze zich veilig? Wat vinden ze van de drukte? Met cameraobservaties is het daadwerkelijke gedrag van de fietsers in beeld gebracht, evenals de intensiteiten, het type ontmoetingen en een kwalificatie van de veiligheid van deze ontmoetingen. Ook is de laterale positie van fietsers vastgesteld. Hiervoor is een visueel grid op de beelden gelegd:

    In maart 2020 werd de kantmarkering aangebracht, waarna DTV Consultants in het najaar van 2020 de één-meting heeft uitgevoerd. Vergelijking van de resultaten met die van 2019 liet zien dat de kantmarkering er niet voor zorgt dat (brom)fietsers meer afstand houden tot de rand van het fietspad. Integendeel: ze fietsen eerder op eenzelfde of kleinere afstand. Objectief gezien wordt de breedte van het fietspad even goed en beter benut dan voor het aanbrengen van de kantmarkering. Subjectief gezien ervaren (brom)fietsers een positief effect van de kantmarkering op de verkeersveiligheid. Van de respondenten geeft 92% aan het fietspad door de kantmarkering veiliger te vinden. Als positieve aspecten noemt DTV Consultants: een verminderd gevaar van de berm; een verduidelijking van de rand van het fietspad; een betere zichtbaarheid in het donker.

    In  2018 luidde de conclusie van een onderzoek in Utrecht naar de markering op snelle fietsroutes dat met name de kantmarkering positief scoorde bij fietsers. Daar was toen sprak van ribbelkantmarkering. Ook in Drenthe en Brabant leverde onderzoeken naar de waardering van kantmarkering door fietsers soortgelijke conclusies op.

Relevantie

Scroll naar boven