Drenthe kiest voor andere middenbelijning fietspaden

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:14-04-2016

De provincie Drenthe investeert 500.000 euro in nieuwe belijning van de Drentse fietspaden. Fietsers geven aan dat een andere vorm van fietspadmarkering de zichtbaarheid van het fietspad verhoogt. Dat is de uitkomst van de lijnentest die de provincie heeft gehouden.


De test had plaats op gedeelten van de fietspaden langs de N372 en de N373. Er werden verschillende soorten middenbelijning aangebracht. Zowel het gebruikte materiaal (thermoplast, plakmarkering, spraymarkering, glow in the Dark) als de lengte van de markeringen en de tussenafstanden varieerden. Naast markering met een lengte van 30 cm en een tussenafstand van 2,70 meter (zoals nu in de praktijk toegepast) werd ook thermoplastmarkering met een lengte van 1 meter en een onderbreking van 2 meter toegepast, bij een breedte van 5 cm.

In totaal hebben ongeveer 350 fietsers een enquête ingevuld. Het vaakst werd de laatstgenoemde 1-2 markering gekozen. De provincie heeft daarom besloten op alle provinciale fietspaden de 1-2 markering als standaardmarkering te hanteren.

Fietsers hadden verder ook de mogelijkheid hun mening te geven over de kantmarkering die als proef was aangebracht. Veel fietsers zien dat wel zitten, maar de provincie zal die markering niet zonder meer overal gaan aanbrengen.

Om die zichtbaarheid te verbeteren past de provincie al langere tijd lichtgekleurd asfalt of beton toe op de fietspaden die aan de beurt zijn voor groot onderhoud. Men geeft hieraan de voorkeur omdat aan de kantmarkering ook aan aantal nadelen zouden zitten, zoals slechtere waterafvoer en de veel hogere kosten voor het aanbrengen en het onderhoud.

De kantmarkering zal wel worden toegepast op plekken die speciale aandacht vragen, zoals scherpe bochten. Ook op fietspaden die in één richting worden bereden wordt de kantmarkering aangebracht. Als in de toekomst provinciale fietspaden worden opgewaardeerd tot Fietsroute Plus-paden (met een breedte van minimaal 3,5 meter) zal hierop ook kantmarkering worden toegepast.

Vanaf dit voorjaar wordt begonnen met het aanbrengen van de nieuwe belijning op de provinciale fietspaden. De fietspaden die binnen enkele jaren aan onderhoud toe zijn, krijgen gelijktijdig daarmee de nieuwe belijning. Voor het aanbrengen van de nieuwe belijning is ongeveer 500.000 euro uitgetrokken.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Drenthe kiest voor andere middenbelijning fietspaden

Scroll naar boven