Wat we weten (en nog niet weten) over markering op snelle fietsroutes

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:30-03-2020
Er is de afgelopen tijd het nodige onderzoek verricht naar de markering van snelle fietsroutes. Daaruit zijn al de nodige conclusies te trekken, bijvoorbeeld over nut en noodzaak van kantmarkering. En waar en hoe asmarkering fietsers helpt. Het onderzoek wordt voorgezet, want er liggen nog meer vragen.

markering_800.png
Vooral in de provincie Utrecht zijn de afgelopen jaren de nodige snelle fietspaden voorzien van proefmarkeringen. Ook in Noord-Brabant is geëxperimenteerd met verschillende uitvoeringsvormen. Uiteindelijk is de bedoeling dat die experimenten leiden tot een landelijke richtlijn. Als eerste stap is nu een Kennisagenda opgesteld door KeuzeWeg en Loendersloot Groep, in samenwerking met CROW-Fietsberaad. Daarin zijn de belangrijkste bevindingen van de onderzoeken samengevat en is een aantal voorlopige conclusies getrokken en zijn conceptaanbevelingen geformuleerd met daarbij de punten waarover nog vragen open staan.
 
Zo blijkt uit de Kennisagenda dat een reflecterende kantmarkering door fietsers wordt gewaardeerd en dus aanbeveling verdient. Bij de proeven is tot nu toe gebruik gemaakt van ‘tactiele (voelbare) markering’. Vraag die nog te beantwoord is, is welke type tactiele markering het beste voldoet en wat precies het verschil is met niet-voelbare kantmarkering. Ook staan nog vragen open over de afstand tot de wegrand, die voorlopig op 10-20 cm wordt gehouden. Hetzelfde geldt voor de breedte (voorlopig wordt 10 cm aanbevolen).

Ook over de middenmarkering valt veel te zeggen. Toepassing van dubbele asmarkering van 1-2 (1 m markering en 2 m niet) is één van de aanbevelingen. Maar om de meerwaarde van dubbele asmarkering daadwerkelijk aan te tonen is meer onderzoek nodig naar het effect van verschillende vormen van dubbele asmarkering op de laterale positie van fietsers, ten opzichte van de laterale positie bij enkele asmarkering. Hieruit moet duidelijk worden of dubbele markering bijdraagt aan het vergroten van de effectieve breedte (maximale benutting van de breedte) van het fietspad of juist aan versmalling. Ook hier moet de optimale breedte van asstrepen nog worden vastgesteld.

Vragen staan ook nog open als het gaat om de markering in relatie tot de breedte van fietspaden. Ook op tweerichtingsfietspaden tot 3,00 meter draagt het aanbrengen van as- en kantmarkering bij aan het verbeteren van de verkeersveiligheid, aldus is de voorlopig conclusie. Maar is meer onderzoek nodig naar het vervangen van dubbele asmarkering voor enkele asmarkering op fietspaden smaller dan 3,5 meter.
 
CROW-Fietsberaad start binnenkort een vervolgonderzoek om deze en andere kennislacunes op te vullen middels verschillende pilotonderzoeken. De Kennisagenda dient hiervoor als basis en wegbeheerders worden uitgenodigd uit om aan te haken. Daarnaast wil CROW-Fietsberaad graag reacties op de discussiepunten en (voorlopige) aanbevelingen uit de notitie. Ze zijn welkom op fietsberaad@crow.nl.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Wat we weten (en nog niet weten) over markering op snelle fietsroutes

Scroll naar boven