Hinderlijke ‘ontmoetingen’ allesbepalend voor succes fietsstraten

 • Soort:Artikelen Fietsverkeer
 • Auteur:Otto van Boggelen
 • Uitgever:Fietsverkeer nr. 42
 • Datum:30-05-2018

Wanneer kun je een fietsstraat toepassen? Dat hangt onder meer af van auto- en fietsintensiteiten. De globale aanbevelingen van een paar jaar geleden kunnen dankzij nieuw onderzoek nader worden ingevuld. En soortgelijk onderzoek geeft ook inzicht in de gewenste breedte van een tweerichtingen fietspad.


 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Eind 2016 publiceerde CROW-Fietsberaad een discussienotitie met concept-aanbevelingen voor fietsstraten binnen de bebouwde kom. Belangrijkste onbeantwoorde vraag in die notitie was: bij welke auto- en fietsintensiteiten kan men een fietsstraat toepassen.
  Om goed onderbouwde aanbevelingen te kunnen opstellen heeft CROW-Fietsberaad samen met gemeenten en Rijkswaterstaat door DTV Consultants uitgebreid onderzoek laten verrichten op elf locaties.
  Op verschillende manieren is informatie verzameld: enquêtes onder fietsers, video-observaties, tellingen en inventarisaties van de wegkenmerken, zoals rijbaanbreedte. Aan de hand van de videobeelden hebben de onderzoekers geturfd hoe vaak fietsers te maken krijgen met motorvoertuigen die inhalen, tegemoetkomen of dicht achter een fietser blijven hangen omdat ze niet kunnen inhalen. Dat blijkt een belangrijk criterium te zijn als het gaat om het oordeel van de fietsers over een fietsstraat. En dat hangt weer samen met de intensiteiten van auto’s en fietsers.

  Enkele decimeters extra rijbaanbreedte kan een groot verschil maken voor het aantal hinderlijke en gevaarlijke ontmoetingen, zo luidt een van de conclusies. En bij lage fietsintensiteiten en smalle rijbanen is 250 mvt/uur al te hoog. Bij hoge fietsintensiteiten zijn hogere auto-intensiteiten mogelijk, mits voldaan wordt aan de gewenste rijbaanbreedte.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Hinderlijke ontmoetingen allesbepalend voor succes fietsstraten

Scroll naar boven