Discussienotitie fietsstraten binnen de kom

 • Soort:Notities
 • Auteur:Rico Andriesse (Goudappel Coffeng) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Uitgever:CROW-Fietsberaad
 • Datum:28-10-2016
In deze notitie worden de ervaringen met fietsstraten op een rij gezet en vertaald in aanbevelingen voor de vormgeving van fietsstraten.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Op steeds meer plaatsen in Nederland worden fietsstraten aangelegd, maar de variatie in vormgeving is aanzienlijk. Decentrale overheden hebben behoefte aan meer duidelijkheid over de gewenste inrichting. Wat werkt wel, wat niet? Deze discussienotitie en de bijbehorende inventarisatie zijn een eerste stap om die vragen te beantwoorden. We zetten ervaringen en conclusies op een rijtje. Enkele krenten uit de pap:

  • Auto- en fietsintensiteiten zijn sterk bepalend voor het functioneren van fietsstraten. Bij hogere intensiteiten zijn duidelijk meer kritische geluiden te horen.
  • Automobilisten moeten fietsers kunnen inhalen op een fietsstraat, mits dit met een gematigde snelheid en met voldoende passeerafstand gebeurt.
  • Het streven om met een brede rabatstrook fietsers meer middenop te laten rijden is slechts ten dele effectief. Een deel van de fietsers laat zich meer sturen door de ‘angst’ voor achteropkomend autoverkeer. De absolute maximale breedte van een rabatstrook is daarom 0,6 meter.
  • Op bredere fietsstraten is een grote variatie in snelheden. Aanvullende snelheidsremmers zijn vooral hier vaak gewenst.
  • Onbekendheid met het fenomeen fietsstraat is één van de oorzaken van protesten tegen fietsstraten.

  Tien aanbevelingen voor een vijfsterren-fietsstraat

  In hoofdstuk 4 hebben we de conclusies en aanbevelingen vertaald in tien concrete aanbevelingen voor de optimale vormgeving van fietsstraten. Het meest in het oog springend is de aanbeveling voor de rijbaanindeling, die zowel het fiets- als verblijfskarakter moet benadrukken. Voor de fietsuitstraling worden smalle rijlopers toegepast die qua breedte lijken op fietspaden of -stroken. Het verblijfskarakter komt tot uitdrukking door fietsstraten altijd te omlijsten met rabatstroken. Dit resulteert in twee standaardprofielen: voor een smalle en een brede fietsstraat.

  Onderzoek naar intensiteiten gewenst

  Hoewel we zien dat intensiteiten doorslaggevend zijn voor het functioneren van fietsstraten, kunnen we (nog) geen eenduidige intensiteitencriteria geven voor de toepassing van de twee typen fietsstraten. Gedegen onderzoek ontbreekt simpelweg. Onze belangrijkste uitdaging voor fase 2 is dan ook om zicht te krijgen op de invloed van fiets- en auto-intensiteiten. In het najaar van 2016 zijn we al gestart met dit onderzoek. We nodigen zoveel mogelijk wegbeheerders uit om aan te haken. Daarnaast zijn we benieuwd naar uw reacties op de discussiepunten en aanbevelingen uit deze notitie. Ze zijn welkom op fietsberaad@crow.nl. Uiteindelijk moet dit alles in de zomer van 2017 resulteren in aangescherpte aanbevelingen.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Discussienotitie fietsstraten binnen de kom

Scroll naar boven