Regiobijeenkomst Fietsstraten - Noord-Nederland

Regiobijeenkomst Fietsstraten - Noord-Nederland

Datum: 2-3-2017, 13:30 - 16:00
Locatie: Provinciehuis Groningen, Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen
Op donderdagmiddag 2 maart a.s. organiseert CROW-Fietsberaad samen met de provincies Groningen, Fryslan en Drenthe een bijeenkomst over de toepassing van fietsstraten op wegen binnen de kom. Centrale vraag: wat werkt wel en wat werkt niet?
  • Op steeds meer plaatsen in Nederland worden fietsstraten aangelegd, maar de variatie in vormgeving is aanzienlijk. Gemeenten hebben behoefte aan meer duidelijkheid over de gewenste inrichting van fietsstraten. Wat werkt wel, wat werkt niet? Daarom heeft CROW-Fietsberaad in samenwerking met Rijkswaterstaat WVL een eerste inventarisatie uitgevoerd van fietsstraten in Nederland. Op basis daarvan is in november 2016 een discussienotitie uitgebracht over fietsstraten binnen de kom, met voorlopige conclusies en aanbevelingen. In 2017 vindt aanvullend camera- en enquête-onderzoek plaats. CROW-Fietsberaad wil de discussienotitie graag presenteren en bespreken tijdens enkele regionale bijeenkomsten met gemeenten. Programma Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst worden de voorlopige conclusies en aanbevelingen over de inrichting van fietsstraten toegelicht door CROW-Fietsberaad. Tijdens het tweede deel zijn er vier tafels beschikbaar waar vier concrete cases besproken kunnen worden. Daarom roept CROW-Fietsberaad gemeenten op zelf een case in te brengen. Wilt u ook een case inbrengen, dan kunt u dit tot uiterlijk 22 februari a.s. kenbaar maken via deze link. In de week voor de bijeenkomst ontvangt u het definitieve programma. Locatie De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 2 maart a.s. van 13.30 uur tot 16.00 uur in het Provinciehuis in Groningen. Deelnemers worden verwacht tussen 13.00 en 13.30 uur. Na afloop is er gelegenheid na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Voor wie? De primaire doelgroep voor de bijeenkomst zijn ontwerpers/ontwerp-opdrachtgevers en beleidsmedewerkers die werkzaam zijn bij gemeenten. Bij een te groot aantal aanmeldingen krijgt de primaire doelgroep voorrang.
  • Het totaal aantal deelnemers was 30. 25 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 19 mensen vonden de bijeenkomst zeer nuttig voor hun werk en 6 mensen redelijk nuttig. Als waardering voor bijeenkomst gaven de deelnemers gemiddeld het rapportcijfer 7,7.

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Terug naar '2017'
Submenu openen

Regiobijeenkomst Fietsstraten - Noord-Nederland

Scroll naar boven