De Fietsstraat

 • Soort:Onderzoeksrapporten
 • Auteur:H.C. Andriesse / J.A. Hansen - TU Delft
 • Datum:15-12-1996

In dit rapport worden verschillende vormgevingsvarianten voor de fietsstraat beschreven en geëvalueerd. Ook wordt een relatie gelegd tussen
de omvang van autoverkeer op een fietsstraat en de hinder die fietsers hiervan ondervinden.


 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • De bestaande fietsverbindingen in de stad lopen meestal langs doorgaande wegen met druk autoverkeer. Door de toename van het autoverkeer zijn deze verbindingen niet altijd meer de meest geschikte fietsvoorzieningen.
  Ook de maatregelen die in het kader van duurzaam veilig wegverkeer worden voorgesteld, vragen om een alternatief voor fietsvoorzieningen langs drukke autoverbindingen. Tegelijkertijd ontstaan, door de geringe snelheden en intenstiteiten van het autoverkeer, binnen de grote, duurzaam-veilige verblijfsgebieden goede mogelijkheden voor fietsers.
  Om binnen het verblijfsgebied te zorgen voor een goede integratie tussen auto- en fietsverkeer, kunnen fietsers en auto's in het verblijfsgebied het best samen van een gemengd profiel gebruik maken.
  Bestaande fietsvoorzieningen, zoals fietspaden en fietsstroken, voldoen in verblijfsgebieden dus niet. Fietsstraten, zoals die in Duitsland worden toegepast, kunnen echter wel worden gebruikt. Een fietsstraat is een straat die is aangewezen en ingericht als fietspad, maar waarop in beperkte mate autoverkeer is toegestaan.
  In dit rapport worden verschillende vormgevingsvarianten voor de fietsstraat beschreven en geëvalueerd. De sobere Duitse variant wordt verder uitgewerkt voor de Nederlandse situatie, waarbij aandacht wordt besteed aan de inpassing, vormgeving en toepassingsmogelijkheden van deze fietsstraat. Ten slotte wordt beschreven hoe de ontworpen fietsstraat in een praktijksituatie in Goes zou kunnen worden toegepast.

Relevantie

Scroll naar boven