Inventarisatierapport Fietsstraten 2016

  • Soort:Onderzoeksrapporten
  • Auteur:Rico Andriesse (Goudappel Coffeng)
  • Uitgever:Goudappel Coffeng
  • Datum:03-11-2016

Ten behoeve van de discuscussienotitie Fietsstraten 2016 heeft adviesbureau Goudappel Coffeng een globale inventarisatie uitgevoerd van 29 fietsstraten in Nederland.&In de rapportage is tevens een beperkte statistische analyse opgenomen.&&


 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
  • Voor discussienotitie zie gerelateerde items

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Inventarisatierapport Fietsstraten 2016

Scroll naar boven