Discussienotitie: Breedtelabels voor fietspaden

 • Soort:Notities
 • Auteur:Bart Veroude (DTV Consultants) & Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Uitgever:CROW-Fietsberaad
 • Datum:21-04-2021
Deze discussienotitie bevat voorstellen voor aanpassingen van de aanbevelingen voor de breedte van fietspaden en introduceert zogenaamde breedtelabels. De voorstellen zijn inmiddels verwerkt in de notitie “Geactualiseerde aanbevelingen voor de breedte van fietspaden 2022”.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Klik hier voor de notitie "Geactualiseerde aanbevelingen voor de breedte van fietspaden 2022"


  Verhardingsbreedte Fietspaden

  De verhardingsbreedte is één van de belangrijkste ontwerpaspecten van fietspaden. De breedte bepaalt in sterke mate de verkeersveiligheid en het fietsgenot. Op bredere fietspaden hebben fietsers meer ruimte om andere verkeersdeelnemers te ontwijken en is de kans dat ze in de berm komen kleiner. Daarnaast weten we uit het praktijkonderzoek dat de breedte grote invloed kan hebben op de tevredenheid van fietsers.


  Hogere eisen en diverse belangen

  In de nabije toekomst wordt de breedte waarschijnlijk alleen maar belangrijker. De groei van het fietsgebruik en de grotere diversiteit aan nieuwe (elektrische) voertuigen stelt hogere eisen aan fietspaden. Voor verschillende partners binnen de Tour de Force was dit aanleiding om te verkennen hoe we ook in de toekomst de veiligheid en comfort van fietspaden kunnen garanderen. Tegelijkertijd is het voor veel wegbeheerders nu al lastig om de aanbevolen fietspadbreedtes te realiseren. Er is te weinig ruimte om te voldoen aan alle claims op de openbare ruimte. Er moeten afwegingen gemaakt worden tussen fietsers, geparkeerde auto's voetgangers, groen en soms ook landbouwbelangen.


  Doel van de notitie

  Met deze notitie willen we een nieuwe impuls geven aan de aandacht voor de breedte van fietspaden.

  • We doen een voorstel voor de actualisatie van de huidige CROW-aanbevelingen voor de breedte van fietspaden. Voor de meeste situaties kunnen deze geactualiseerde aanbevelingen als vuistregel gehanteerd worden;
  • We presenteren een systeem van labels voor de breedte van fietspaden. Dit is vergelijkbaar met de energielabels voor elektrische apparaten. Label A is perfect, label F is veel te smal. De breedtelabels zijn vooral bedoeld voor afwijkende situaties, zoals hoge aandelen racefietsers of veel bakfietsen. Daarnaast kunnen de labels nuttig zijn bij fietspaden die niet voldoen aan de aanbevelingen. Het kan wegbeheerders helpen bij de prioritering. Welke fietspaden moeten als eerste verbreed worden?
  • Tot slot lanceren we een exceltool (prototype) waarmee eenvoudig het breedtelabel bepaald worden voor een willekeurig fietspad. Klik hier om de tool te downloaden. Met de breedtetool kunnen ook gevoeligheidsanalyses uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld: wat zijn de gevolgen van snorfietsers naar de rijbaan?

   

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Discussienotitie: Breedtelabels voor fietspaden

Scroll naar boven