Platform Veilig fietsen

Wel of geen Fietsstraat?

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:03-09-2021
Nogal wat gemeenten worstelen met de vraag als fietsers en autoverkeer aanspraken maken op de verkeersruimte: moet het een Fietsstraat worden, of kiezen we voor fietsstroken of fietspaden? Amsterdam ontwikkelde voor dit dilemma ‘De beslisboom’.

 • klinkerstraat.JPGHet Amsterdamse verkeersbeleid kent twee belangrijke uitgangspunten, die niet altijd verenigbaar zijn, zo valt te lezen in de nota Afwegingskader: Fietsstraten, Fietspaden & Fietsstroken. Het Hoofd- en Plusnet fiets legt men bij voorkeur aan in asfalt vanwege het comfort en de doorstroomsnelheid voor fietsers. De 30 km/uur-straten (erftoegangswegen) kennen gemengd verkeer en zijn herkenbaar aan de klinkerverharding. In Amsterdam hanteert men dat principe vanwege het straatbeeld zoals dat is vastgelegd in de ‘Standaard voor het Amsterdamse straatbeeld’, de zogenaamde Puccinimethode. Het fundamentele probleem dat daaruit voortkomt is: wat te doen met het Hoofd- en Plusnet fiets in 30 km/uur-straten?

  Een Fietsstraat is volgens CROW “Een straat binnen een verblijfsgebied die functioneert als belangrijke fietsverbinding en die door vormgeving en inrichting als zodanig herkenbaar is, maar waarop ook in beperkte mate autoverkeer voor komt. Een belangrijk kenmerk van de Fietsstraat is dat de positie van de auto ondergeschikt is aan die van de fiets.”
  Maar Amsterdam heeft die definitie wat aangepast. Die luidt daar: “Een fietsstraat is een gemengde 30 km/uur straat op het Plusnet fiets waar de doorstroming van het doorgaand fietsverkeer prioriteit krijgt. Auto’s zijn er te gast. De Fietsstraat kent specifieke inrichtingskenmerken, waaronder voorrang op de zijwegen, uitvoering in rood asfalt en bijbehorende bebording.”

  De aanleg van een Fietsstraat is in Amsterdam dan ook niet altijd en overal een haalbare, veilige, passende en wenselijke optie, aldus de gemeente. Kijkend naar de functie van een straat en de verschillende belangen die er samenkomen is een ‘gewone’ erftoegangsweg soms beter passend, óók op het Plusnet fiets. Om de veiligheid en het comfort van de fietsers te borgen kunnen wel extra fietsvoorzieningen worden toegevoegd aan erftoegangswegen.

  Binnen het scala aan 30 km/uur straten in Amsterdam is onderscheid te maken tussen straten waar de verkeersfunctie voor fietsverkeer en openbaar vervoer prevaleert (belangrijke fietsroute, meer dan 10.000 fietsers per etmaal, huidige situatie asfalt) en straten waar de verblijfsfunctie prevaleert (terrassen, winkels e.d.).

  Fietsstraten worden in Amsterdam alléén toegepast op delen van het Plusnet Fiets waar de verkeersfunctie  prevaleert. Een indicatie daarvoor is als er meer dan 250 fietsen op het drukste uur voorbij komen én per auto minstens 2 fietsen.

  Bij erftoegangswegen worden alleen bij hoge uitzondering fietsstroken of -paden aangelegd. Bij 30 km/uur straten met een uitgesproken verblijfskarakter worden deze fietsstroken of fietspaden dan uitgevoerd in klinkers.

  Bij 30 km/uur straten met een uitgesproken verkeerskarakter worden fietspaden en fietsstroken in principe in asfalt uitgevoerd. Uitgezonderd (delen van) routes op bijzondere plekken (Puccinimethode) en beeldbepalende plekken (bijvoorbeeld UNESCO gebied).

  De Beslisboom brengt het hele keuzeproces in beeld.
  beslisboom_fietsstraat.JPG
   

Relevantie

Scroll naar boven