Zwolle in beeld

 • Soort:Artikelen Fietsverkeer
 • Auteur:Peter Kroeze
 • Uitgever:Fietsverkeer nr. 19
 • Datum:21-05-2008

Zwolle voert al vele jaren een consistent fietsbeleid. Een gescheiden fietsnetwerk, ongelijkvloerse kruisingen, fietsstraten en oog voor detail dragen eraan bij dat het percentage fietsers rond de 37 procent ligt.


 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Fietsberaad organiseerde een excursie langs de belangrijkste highlights, zoals:

  Fietsstraat Zwarteweg 
  In 2007 heeft de gemeente de fietsstraat Zwarteweg gerealiseerd. Op de route tussen Zwolle-zuid en het centrum fietsen dagelijks tussen de 8.000 en 10.000 fietsers. De grote aantallen fietsers zorgden voor problemen, want daardoor was het voor aanwonenden lastig parkeren en manoeuvreren. Ook gevaarlijke situaties voor de fietsers bij de basisscholen en het taxibedrijf, bij een intensiteit van het autoverkeer van 500 à 1.000 auto’s per dag, waren een punt van zorg.
  Om de situatie te verbeteren was op zijn minst meer regulering van het parkeren en het halen en brengen van de kinderen noodzakelijk. Tegelijkertijd besloot de gemeente de Zwarteweg in te richten als fietsstraat.

  Eenrichtingverkeer Assendorperstraat
  De Assendorperstraat is een oude, radiale centrumroute die zich kenmerkt door winkels en woningen. Er zijn meer winkels naarmate we dichter bij het centrum komen. Dagelijks maken zo’n 7.000 fietsers en 3.000 auto’s gebruik van de route en ook de bus rijdt erover. Bij een herinrichting in 2001 is op de route éénrichtingverkeer voor het gemotoriseerd verkeer ingesteld. Vraag daarbij was hoe om te gaan met fietsers in de tegenrichting. In het bijzonder de problematiek van fietsers en tweezijdig langsparkeren en bevoorradingsverkeer baarde zorgen. Gekozen is uiteindelijk om voor fietsers in de tegenrichting een fietsstrook aan te leggen.

  Hoofdfietsroute Stadshagen
  Stadshagen is de Vinex-locatie aan de noordkant van Zwolle. Uiteindelijk zullen hier circa 12.500 woningen verrijzen. De gemeente hecht er veel belang aan dat ook deze locaties optimale verbindingen krijgen met het centrum en de rest van de stad. Eén van de routes is het Twistvlietpad. Deze route loopt via een brug die alleen voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer toegankelijk is. En deze is voor een belangrijk deel ook met openbaarvervoergelden is gefinancierd.
  Hoewel er in het begin veel problemen waren met het weren van oneigenlijk autoverkeer, blijkt de oplossing nu naar behoren te werken. Wel zijn er nog kwesties rondom sociale veiligheid, maar die zijn met aanvullende verlichting en nieuwbouw rondom de aanlandingspunten op te lossen.
  Overigens voelde de stedenbouwkundige er weinig voor om de route in rood asfalt uit te voeren. Dat zou een te verkeerskundig beeld oproepen. Tegelijkertijd moest voor de fietsers en andere weggebruikers wel duidelijk zijn dat men zich op een hoofdfietsroute (fietsstraat) bevindt. Dit is opgelost door alleen op de begin- en eindpunten van de route een rode kleur toe te passen en die geleidelijk af te bouwen. Momenteel maken circa 4.000 fietser per dag gebruik van deze route.

Relevantie

Scroll naar boven