Meer fietsstraten in Zwolle

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:23-11-2007

Op donderdag 22 november 2007 is de vierde fietsstraat in Zwolle officieel in gebruik genomen. De aanleg had nogal wat voeten in de aarde. De bewoners zagen aanleg niet echt zitten. Dat weerhoudt Zwolle er niet van op de ingeslagen weg voort te gaan.


Nadat de eerste fietsstraat in Zwolle over de Vondelkade positief uitpakte, stelde Zwolle in 2005 een speciaal Fietsstratenplan op. Voor het hele wegennet van Zwolle is geïnventariseerd waar eventueel fietsstraten kunnen komen en waar niet. Na de nu geopende fietsstraat op de Zwarteweg volgen nog meer fietsstraten.
De Zwolse fietsstraten kennen een vlakke, rode verharding met een margestrook om de straat voldoende breed te maken voor autoverkeer en het verschil aan te geven met een exclusief fietspad.
Omdat de weggebruikers niet altijd bekend zijn met de fietsstraat is Zwolle een campagne gestart gericht op bewoners en op forenzen. Ook zullen bij alle fietsstraten borden worden geplaatst.

Relevantie

Scroll naar boven