Ook Zwolle kampt met tekort aan stallingsruimte

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:25-02-2008

Ook Zwolle kent aanzienlijke fietsparkeerproblemen rond het station. Volgens een notitie van de SP zou het tekort aan fietsparkeerplaatsen inmiddels tegen de 1000 aanlopen. Maar ook in Zwolle kampt men met&weesfietsen. En wordt een&gratis bewaakte stallingen niet gevonden.


De tekorten bij het station zouden volgens eigen tellingen van de SP in Zwolle zijn opgelopen tot 842, volgens het AFAC (Algemeen Fietsen Afhaal Centrum) zou het om ruim 1000 plaatsen gaan. De SP vindt wel dat de handhaving tekortschiet. Een foutparkeerde testfiets bleef een maand lang onaangeroerd. 
Toch ruimt de gemeente regelmatig weesfietsen. In de SP-notitie worden cijfers aangehaald over het aantal fietsen dat in het AFAC (Algemeen Fietsen Afhaal Centrum) belandde. In het eerst halfjaar van 2007 waren dat er 2394. Daarvan kwamen er 450 uit het stationsgebied en 1530 van elders. Van het totale aantal werden er slechts 158 opgehaald. (Van het restant gingen 946 fietsen naar werkgelegenheidsprojecten en 442 fietsen werden verkocht aan handelaren.) 

Ander opmerkelijke constatering volgens de SP is dat mensen in de binnenstad moeite hebben met de stalling bij het Maagjesbolwerk. Uit een enquête onder de fietsparkeerders bij het Maagjesbolwerk bleek dat van de 121 ondervraagde mensen die de fiets parkeerden boven bij de Media Markt bij het Maagjesbolwerk, 61% niet wist dat er onder een gratis bewaakte fietsenstalling is. Van de mensen die de stalling wel kenden gaf 23% aan deze niet te gebruiken vanwege de steile hellingbaan. Men verbaasde zich over slechte zichtbaarheid van de borden die de stalling aanduiden en stoorde zich aan de blokkades van fietsen en scooters in de toegangsroute naar de stalling.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Ook Zwolle kampt met tekort aan stallingsruimte

Scroll naar boven