Helemaal bij met je vakliteratuur?

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:28-12-2021
CROW-Fietsberaad bracht in 2021 weer een flink aantal rapporten, notities en tools uit over onderwerpen die sterk in de belangstelling staan. Dit zijn de tien meest gelezen.

fietsstraat_bb-(1).JPG1. Fietsstraten buiten de bebouwde kom
Je kan het gerust een bestseller noemen, deze aanbevelingen voor de inrichting van fietsstraten buiten de bebouwde kom. Uit bijbehorend onderzoek blijkt dat dergelijke fietsstraten meerwaarde kunnen bieden als het gaat om het herkenbaar en veiliger maken van fietsroutes.

2. Fietsberaadpublicatie 37: Leidraad gemeentelijk beleid deelmobiliteit
De ontwikkelingen gaan snel in de deelfietswereld. Hoe hou je als gemeente de vinger aan de pols? In deze vernieuwde versie van de vorige Leidraad hebben we de laatste kennis omtrent beleid voor deelmobiliteit samengevoegd.

3. Ontwerpaanbevelingen fietspad van de toekomst
Het wordt drukker op de fietspaden en er verschijnen meer soorten voertuigen. Wat maakt een fietspad toekomstig bestendig?  In deze discussienotitie zijn concrete voorstellen opgenomen voor het ontwerp van toekomstbestendige fietspaden.

4. Breedtelabels voor fietspaden
De verhardingsbreedte is één van de belangrijkste ontwerpaspecten van fietspaden. De breedte bepaalt in sterke mate de verkeersveiligheid en het fietsgenot. Een voorstel voor de actualisatie van de huidige CROW-aanbevelingen voor de breedte van fietspaden.

5. Breedtetool Fietspaden
Aansluitend op de vorige publicatie, een Exceltool waarmee eenvoudig het breedtelabel bepaald kan worden voor een willekeurig fietspad. Ook kan de tool gebruikt worden om gevoeligheidsanalyses uit te voeren.

6. Discussienotitie: aanpak grote fietsstromen
Drukke fietspaden staan vaker centraal in CROW-Fietsberaad publicaties. In deze notitie bespreken we wat deze drukte betekent, welke uitdagingen die drukte oplevert en welke oplossingsrichtingen er zijn.

7. Inzicht in acceptabele loopafstanden
In deze publicatie is de geactualiseerde kennis over acceptabele loopafstanden naar verschillende voorzieningen uiteengezet en toegelicht.

8. Uitwerking kwaliteitseis aantrekkelijkheid van looproutes
Één van de kwaliteitseisen die gesteld kunnen worden aan looproutes is ‘aantrekkelijkheid’. Het is lastig om een concrete vertaalslag te maken naar inrichtingsaspecten. Daarom is in deze publicatie het aspect ‘aantrekkelijkheid’ nader uitgewerkt.

9. Slim afwikkelen fietsers en voetgangers op geregelde kruispunten
Steeds meer overheden zetten de voetgangers en fietsers op één in het stedelijke verkeer- en vervoerbeleid. Daarmee wordt ook de vraag belangrijker welke mogelijkheden er zijn om meer ruimte te geven aan voetgangers en fietsers op met verkeerslichten geregelde kruispunten. Want daar valt nog veel aan te verbeteren.

10. Meer ruimte voor fietsers en voetgangers
Een inventarisatie gemaakt van interessant recente initiatieven en projecten op het gebied van ruimte voor fietsers en voetgangers, inclusief uitkomsten en vervolgvragen

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Helemaal bij met je vakliteratuur?

Scroll naar boven