CROW-publicatie: Slim afwikkelen fietsers en voetgangers op geregelde kruispunten

 • Soort:Notities
 • Uitgever:CROW
 • Datum:27-01-2021
CROW heeft in samenwerking met het LVMB (Landelijk Verkeersmanagement Beraad) en de IVER (Initiatiefgroep verkeerslichtenspecialisten) een verkenning naar slimme maatregelen voor fietsers en voetgangers gepubliceerd.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden

 • Klik hier voor de bijbehorende bijlage: 'Maatregelenoverzicht':
  Downloadknop.jpg

  Steeds meer overheden zetten de voetgangers en fietsers op één in het stedelijke verkeer- en vervoerbeleid. Daarmee wordt ook de vraag belangrijker welke mogelijkheden er zijn om meer ruimte te geven aan voetgangers en fietsers op met verkeerslichten geregelde kruispunten. Want daar valt nog veel aan te verbeteren.


  Doel

  Doel van het project was om een overzicht te krijgen van de mogelijkheden die er zijn om  fiets- en voetgangersverkeer slimmer af te wikkelen op met verkeerslichten geregelde kruispunten. Want er zijn de laatste tijd veel maatregelen ontwikkeld om de doorstroming en/of verkeersveiligheid voor de actieve modaliteiten te verbeteren. Nieuwe technieken, beschikbare data en aangepaste juridische kaders, zoals de Regeling Verkeerslichten (2019), bieden de wegbeheerder nieuwe mogelijkheden zoals meer ‘groen op maat’ en  het beter/slimmer informeren van de weggebruikers over wachttijden en groentijden. Hét moment dus om een verkenning te laten uitvoeren naar de mogelijkheden. Aan DTV Consultants is gevraagd de inventarisatie uit te voeren.
   

  Leeswijzer

  Deze rapportage vormt samen met de maatregelenlijst het eindresultaat van het project. In hoofdstuk 2 is toegelicht hoe de maatregelen in de maatregelenlijst zijn verzameld, gecategoriseerd en beoordeeld. Hoofdstuk 3 beschrijft een aantal algemene maatregelen die de wegbeheerder helpen om de aandacht voor het langzaam verkeer te borgen. Hoofdstuk 4 beschrijft de kennisvragen die in dit onderzoek naar boven zijn gekomen, en die in aanmerking komen om nader onderzocht te worden. De bijlage met de uitgebreide maatregelenlijst is als apart document te downloaden.
  Oproep tot input voor een mogelijk vervolg
  De verkenning heeft ook de nodige kennisvragen opgeleverd. Aan de invulling ervan willen CROW en LVMB een vervolg geven. Graag willen we daarom jouw reactie horen op de volgende vragen:

  1. Heeft u behoefte aan een vervolg?
  2. Heeft u behoefte aan het uitvoeren van pilots, en zo ja, welke maatregelen dienen dan nader te worden uitgewerkt?
  3. Heeft u een locatie beschikbaar voor het uitvoeren van een of meer pilots?
  4. Bent u bereid om mee te denken in het vervolgtraject?

  Stuur je reactie naar: frans.heijnis@crow.nl

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

CROW-publicatie: Slim afwikkelen fietsers en voetgangers op geregelde kruispunten

Scroll naar boven