Fietsers helpen gemeenten om onveilige plekken op te sporen

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:23-09-2013

De inwoners van acht gemeenten in Brabant kunnen gevaarlijke situaties op fietsroutes melden op de website www.fietsmeldpunt.nl. Ze kunnen daar ook de meldingen van andere fietsers bekijken en eventueel ondersteunen door erop te stemmen. Op basis van de meldingen kan de gemeente beoordelen welke knelpunten men snel moet aanpakken. Ook andere gemeenten kunnen van de website gebruik gaan maken.&


De webtool die hiervoor wordt gebruikt is ontwikkeld door CROW-Fietsberaad. Eerder al werden www.fietspaaltjes.nl en www.gladdefietsroutes.nl geïntroduceerd, alle bedoeld om burgers te betrekken bij het fietsbeleid, in het bijzonder bij de aanpak van enkelvoudige fietsongevallen.

Met de nieuwste webtool in de reeks wil CROW-Fietsberaad gemeenten vooral een hulpmiddel bieden om gevaarlijke plekken op te sporen die niet via de gewone verkeersongevallenregistratie boven tafel komen. Dat is bijvoorbeeld het geval als er geen politie bij een ongeval aanwezig was.

Omdat de fietsers vanuit de dagelijkse praktijk het beste weten welke situaties gevaarlijk zijn, roepen de acht Brabantse gemeente hen op om hun ervaringen te plaatsen op de website. Op deze website kan de exacte locatie van een knelpunt op de kaart worden gezet, door middel van het plaatsen van een prikker. Zaken die men kan melden zijn paaltjes en obstakels, onduidelijke belijning en bebording, gladheid, bermen en trottoirbanden, slecht wegdek, smalle fietspaden, straatverlichting, het ontbreken van een fietspad en onduidelijke/gevaarlijke situaties. Daarnaast is een categorie voor overige meldingen beschikbaar.

Andere gemeenten die belangstelling hebben om de CROW-Fietsberaad webtool in te zetten kunnen er tegen kostprijs gebruik van maken. Elders op de website van het Fietsberaad is daar meer informatie over te vinden.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsers helpen gemeenten om onveilige plekken op te sporen

Scroll naar boven