Houten aan de slag met verwijderen obstakels

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:13-11-2013

De gemeente Houten is gestart met het verwijderen van obstakels op doorgaande fietspaden binnen de Rondweg. Op ongeveer 140 locaties worden paaltjes, betonblokken en dergelijke weggehaald. Dat vermindert niet alleen de kans op ongevallen, ook kunnen fietsroutes in de winter beter en sneller gestrooid en sneeuwvrij worden gemaakt.


De Fietsersbond in Houten heeft een inventarisatie gemaakt in Houten Noord-Oost van plekken waar de obstakels op de fietspaden overbodig zijn. Uit een enquête van de Fietsersbond bleek dat driekwart van de ondervraagden de fietspaden door de obstakels onveilig vindt. Een kwart meldde wel eens een ongeluk te hebben gehad door een obstakel of daarvan getuige te zijn geweest.

Bij werkzaamheden in de wijk is een deel van de overbodige obstakels al verwijderd. Afgelopen zomer heeft de gemeente een inventarisatie gedaan van overbodige obstakels in de hele kern Houten. Op basis van deze inventarisaties zijn in samenspraak met de Fietsersbond nu 140 locaties aangewezen waar de obstakels verwijderd gaan worden. Daarbij worden vooral de doorgaande hoofdfietspaden aangepakt.

De Fietsersbond Houten stelt overigens voor deze hoofdfietspaden van een kleurmarkering te voorzien zodat fietsers beter hun weg door Houten kunnen vinden. De markeringsplannen worden in samenspraak met de gemeente verder uitgewerkt.

In Houten is ook één van de proeflocaties ingericht om fietsvriendelijke uitvoeringen van fietspaaltjes te testen. Op basis van de resultaten van deze proeven, die zullen worden geëvalueerd door het Fietsberaad, maakt de gemeente nieuwe ontwerpen voor een fietsvriendelijke barrière op de locaties waar een obstakel nodig is om het autoverkeer te weren. Daarnaast stelt de gemeente bij nieuwe ontwikkelingen of aanpassingen van wegen al rekening te houden met dit nieuwe beleid door geen onnodige obstakels aan te brengen.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Houten aan de slag met verwijderen obstakels

Scroll naar boven