Zaanstad neemt meldsysteem voor fietsongevallen door gladheid in gebruik

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:16-01-2013

&De gemeente Zaanstad heeft als eerste gemeente een speciale website in gebruik genomen waar fietsers kunnen melden als ze zijn gevallen als gevolg van de gladheid. De website maakt onderdeel uit van een pilotproject van het Ministerie van IenM en het Fietsberaad dat tot doel heeft het aantal ongevallen door winterse gladheid terug te dringen en fietsers beter te informeren over de omstandigheden op de weg.


De afgelopen jaren is de gladheidbestrijding op fietsroutes in veel gemeenten al aanzienlijk verbeterd, maar nog steeds leiden winterse omstandigheden tot veel zogenaamde enkelvoudige ongevallen met fietsers. Dergelijke ongevallen zijn vaak maar beperkt terug te vinden in de verkeersongevallenregistratie. Daarnaast is het bij plotseling optredende gladheid vaak lastig om snel en effectief in te spelen op de klachten van fietsers over de gladheidsbestrijding. Daarom hebben het Ministerie van IenM en het Fietsberaad een speciale website ontwikkeld waar fietsers kunnen melden als ze - recent of onlangs- onderuit zijn gegaan of als specifieke klachten hebben over de gladheidsbestrijding.
Zaanstad heeft de primeur en inwoners van die gemeenten kunnen vanaf vandaag terecht op www.gladdefietsroutes.nl/zaanstad. Op een kaart kunnen ze precies aangeven waar het fout ging. Dat kan ook via de mobiele telefoon, waarbij de locatie automatisch kan worden meegenomen. Zaanstad wil zo een beter beeld krijgen van fietsongevallen door gladheid om de gladheidbestrijding effectiever en efficiënter te kunnen aanpakken.
Maar het gaat bij het pilotproject om meer dan alleen een klachtenloket. Op de kaart zijn ook de strooiroutes te zien zodat fietsers kunnen bekijken welke routes ze op winterse dagen het best kunnen nemen. In de toekomst zal die informatie nog aangevuld worden met actuele informatie van de strooiwagens en gegevens die via Twitter door fietsers zelf worden doorgegeven. Daarmee kunnen fietsers hun gedrag aanpassen aan de feitelijke omstandigheden op straat.

De website kan vrij eenvoudig uitgebreid worden voor andere gemeenten. Belangstellende gemeenten kunnen zich melden bij het Fietsberaad.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Zaanstad neemt meldsysteem voor fietsongevallen door gladheid in gebruik

Scroll naar boven