Platform Veilig fietsen

Lichtvoering fietsers 2019/2020

 • Soort:Onderzoeksrapporten
 • Uitgever:Rijkswaterstaat
 • Datum:19-03-2020
Voor inzicht in de ontwikkeling van het gebruik van fietsverlichting.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Fietsers in het verkeer zijn kwetsbaar. Daarom is het belangrijk dat zij goed zichtbaar zijn. Hiervoor is de campagne ‘Ik val op!’. De regionale overheden en betrokken maatschappelijke organisaties zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze campagne fietsverlichting. Het campagnemateriaal voor de regionale communicatie wordt aangeboden door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
   
  Sinds 2003 worden metingen verricht naar de lichtvoering van fietsers om de ontwikkeling te monitoren. In de maanden december 2019 en januari 2020 is opnieuw een meting uitgevoerd. Tijdens de duisternis (< 3 lux) en in de schemerperiode (3 tot 26 lux) is de lichtvoering van fietsers visueel geregistreerd. Er is onderscheid gemaakt tussen het voeren van voor- en achterlicht, tussen situaties waarin fietsers geen licht voeren (licht is uit of niet aanwezig) en situaties waarin dat wel het geval is. Tevens is gekeken of fietsers licht voeren conform de bestaande en officiële regelgeving.
   
  In het onderzoek van december 2019/januari 2020 is in totaal van 17.581 fietsers de lichtvoering geregistreerd. Van deze fietsers voerde 74% voor- en achterlicht en voerde 72% licht conform de regelgeving. Dat is een significante stijging ten opzichte van de vorige meting; in december 2017/januari 2018 voerde 66% vooren achterlicht en voerde 64% licht conform de regelgeving.
   
  Er zijn tussen de steden verschillen te constateren in de mate waarin fietsers licht voeren. In de vier grote steden van Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) voeren fietsers gemiddeld minder vaak licht dan in de andere steden. Wel is de lichtvoering in de vier grote steden significant gestegen ten opzichte van de vorige meting in december 2017/januari 2018 (van 55 naar 67%).
   
  Er is een verband tussen de leeftijdsklasse en de lichtvoering van fietsers. Jongeren en jongvolwassenen voeren verhoudingsgewijs minder vaak licht op de fiets dan de fietsers die behoren tot de oudere leeftijdsgroepen. Vergeleken met de vorige meting in december 2017/januari 2018 is in alle leeftijdsgroepen de lichtvoering gestegen, met name onder jongeren (tot en met 25 jaar). In de ochtenduren lag de lichtvoering nagenoeg gelijk aan de lichtvoering in de avonduren.
   
  Onder fietsers op een elektrische fiets of speed pedelec is de lichtvoering aanzienlijk hoger dan onder fietsers op een gewone fiets. Er zijn meer elektrische fietsen en speed pedelecs geregistreerd dan tijdens de vorige meting (van 3 naar 10%). In het onderzoek van december 2019/januari 2020 was zowel het voor- als achterlicht door 99% van de lichtvoerende fietsers aan de fiets bevestigd. Er wordt weinig gebruik gemaakt van de regelgeving uit 2008, waarmee het is toegestaan de verlichting op het bovenlichaam te bevestigen. Dankzij de regelgeving van 2008 was het aandeel fietsers dat tijdens het onderzoek licht voerde conform de norm 0,2% hoger dan het geweest zou zijn volgens de oude norm.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Lichtvoering fietsers 2019/2020

Scroll naar boven