Platform Veilig fietsen

Nog geen duidelijkheid over plaats op de weg van de elektrische bakfiets

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:16-12-2020
Het ministerie van I&W heeft een ‘toelatingskader’ gepubliceerd met betrekking tot lichte elektrische voertuigen. Dat geeft vooral aan in welke categorie bijvoorbeeld de elektrische step en kleine en grote e-bakfietsen zullen vallen. Maar nog niet wat hun plek op de weg moet worden.

 • Professionele vervoerders maken steeds meer gebruik van lichtere, kleinere voertuigen (LEVs).
  Voorbeelden zijn pakketbezorgers op grote e-bakfietsen en maaltijdbezorgers op e-fietsen. Naast privébezit en -gebruik worden LEVs ook steeds meer aangeboden in deelsystemen (in het buitenland ook e-steps). De sterke opkomst en het toenemend gebruik van LEVs vragen om een herziening van de wijze waarop deze voertuigen momenteel zijn toegelaten op de weg, aldus schrijft minister Nieuwenhuizen in een brief aan de Kamer.

  Vooralsnog denkt men aan een categorie-indeling op basis van gewicht. De grens tussen lichte, kleine (cat. 1) en zware, grote (cat. 2) LEVs is gezet op 55 kg.

  Beide hoofdcategorieën zijn gesplitst in twee categorieën. Voor de kleine en lichte LEVs (<55 kg) is het onderscheid gebaseerd op trapondersteuning. In de ene categorie vallen de elektrische fietsen en lichte, kleine elektrische bakfietsen (cat.1a) en in de andere categorie vallen alle lichte LEVs zonder trapondersteuning zoals de e-step (cat. 1b).
   
  Voor de grote en zware LEVs (>55 kg) is het onderscheid gebaseerd op goederen- (cat. 2a) en personenvervoer (cat. 2b).
   
  Per categorie is vervolgens gekeken naar de wijze van toelating tot de weg de technische eisen waar het voertuig aan getoetst gaat. Ook is gekeken of een kenteken en/of verzekering noodzakelijk is. Dat zal onder meer het geval zijn bij de e-step.
   
  Over wat de beste plaats op de weg is, houdt de minister zich in de brief voorlopig nog op de vlakte. Wel zegt ze daarover: ‘Voor de echte kleine LEVs, zoals de fiets met trapondersteuning en de kleine e-bakfiets is het fietspad de meest logische plek’. Maar over de zware en brede LEVs is ze nog minder stellig: ‘De rijbaan kan mogelijk een alternatief zijn voor het fietspad wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een 30 km/u-weg.’
   
  Wel is de maximale breedte van alle LEVs op meer dan twee wielen gesteld op 1,0 meter. Maar, aldus de minister, tegelijkertijd is er het besef dat het LEV-kader de komst van brede voertuigen op het fietspad niet zal tegenhouden.’ ‘Met de stakeholders werd geconstateerd dat deze ontwikkelingen vragen om een robuuste verdeling van de openbare ruimte die niet op de korte termijn te realiseren is en waar het LEVkader dan ook niet de oplossing voor kan zijn.’
   
  Deze outline zal in de eerste helft van komend jaar nader uitgewerkt worden tot een nieuw toelatingskader. Dat zal naar verwachting vóór het zomerreces 2021 klaar zijn. Dat moet dan omgezet worden in wetgeving, waarna inwerkingtreding per 1 juli 2022 kan plaatshebben.
   

  Meer lezen

  Verzamelbrief verkeersveiligheid december 2020 (Rijksoverheid)

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Nog geen duidelijkheid over plaats op de weg van de elektrische bakfiets

Scroll naar boven