De minister denkt vanuit

De minister denkt vanuit het verleden en niet vanuit de toekomst. Zou ze dat doen dan is de weg vooral bedoeld voor langzaam verkeer waarbij snelverkeer (gemotoriseerd ongeacht brandstof) zich moet schikken naar de snelheid van het langzaam verkeer. Naar analogie van de fietsstraat maar dan uitgebreid tot alle langzame vervoersmiddelen.

Essentie is dat auto's niet langer dominant zijn op de weg, in ieder geval binnen de bebouwde kom. Hiermee wordt het autogebruik ontmoedigd en dat van langzaam verkeer juist gestimuleerd. En dat is weer goed voor de leefbaarheid en gezondheid/welzijn in steden/dorpen (minder lawaai, minder uitstoot/stank, meer veiligheid, meer ruimte voor verblijf).

Reacties

Precies en waarom is er geen maximale breedte voor auto's? Ik ben die SUV's al langer stikzat. 
Scroll naar boven