Platform Veilig fietsen

Zo hard rijdt een speed-pedelecgebruiker

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:27-06-2022
De maximumsnelheid voor een speed-pedelec is 45 km/uur. In de praktijk gaat het meestal niet zo hard. Hoewel, een hoger vermogen leidt wel tot hogere snelheden.

 • De afgelopen jaren hebben verschillende onderzoekers zich beziggehouden met de vraag hoe hard speed-pedelecgebruikers rijden op de weg. Tot 45 km/uur kan een speed-pedelecrijder gebruik maken van trapondersteuning, maar haalt men dergelijke snelheden in de praktijk van alledag?

  Voor een onderzoek van de SWOV konden 28 deelnemers gebruikmaken van speed-pedelecs uitgerust met een 350 W of een 500 W motor, voorzien van actiecamera’s en gps-sensoren. Daar kwam uit dat de gemiddelde snelheid op fietspaden 28,5 km/uur bedraagt en op de rijbaan 31,9 km/uur.
  Maar die snelheden liepen nogal uiteen, afhankelijk van het motorvermogen. De 500 W-rijders legden 31,7% van de totale afstand af in de snelheidsband van 41-50 km/uur, vergeleken met 6,9% van de 350 W-rijders. 350 W-rijders verminderden hun snelheid op fietspaden meer dan 500 W-rijders.

  Recent Vlaams onderzoek bevestigt dat beeld. In dat onderzoek werden 98 speed-pedelecrijders gevolgd met GPS, zowel in het woon-werkverkeer als bij het recreatief fietsen.
  Het algemene gemiddelde kwam uit op 31,0 km/uur, ongeveer zoals in Nederland. Maar men vond ook dat de kruissnelheid, de snelheid die speed-pedelecrijders halen als de omstandigheden zich daartoe lenen, aanzienlijk hoger ligt. De gemiddelde kruissnelheid voor alle deelnemers bedroeg 36,7 km/uur.

  De gemiddelde maximumsnelheid (95 percentielwaarde) bedroeg 40,1 km/uur. Bij gebruikers van fietsen met meer dan 600 W vermogen (zoals Stromer-fietsen met 800 W vermogen) liggen de gemiddelden nog een paar kilometer hoger dan bij de lichtere modellen. Overigens liggen de (kruis)snelheden bij vrouwen zo’n 5 km lager dan bij mannen.

  De Belgen vonden geen verschil in snelheden bij woon-werkritten of recreatieve ritten. Uit het feit dat het reisdoel geen invloed heeft op de rijsnelheden, kunnen beleidsmakers volgens de onderzoekers afleiden dat het zinvol is om te investeren in - en routes aan te wijzen voor -  (actief) reizen met hogere snelheden. En omgekeerd andere routes te reserveren voor langzamere vervoerswijzen.

Relevantie

Scroll naar boven