Fietspaden moeten ook in verblijfsgebieden mogelijk blijven

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:07-03-2012

Hoewel er veelal geen verkeersveiligheidsargumenten zijn om in verblijfsgebieden een fietspad aan te leggen, is dat geen reden om de aanleg via richtlijnen onmogelijk te maken. Er zijn altijd situaties denkbaar waar een fietspad in een verblijfsgebied wel zinvol is, bijvoorbeeld als het gaat om hoofdfietsroutes, stelt de Fietsersbond.


De Fietsersbond schrijft dit aan de VNG naar aanleiding van het voorstel om in de nieuwe versie van de 'Essentiële Richtlijnen' - die 'Basiskenmerken Wegontwerp' zal gaan heten - fietspaden in verblijfsgebieden categorisch uit te sluiten. De Fietsersbond leidt dit af uit het concept van het nieuwe document dat ter commentaar naar verschillende organisaties is gestuurd.
'Uiteraard zal op een standaard erftoegangsweg geen fietsvoorziening aanwezig zijn, maar op hoofdfietsroutes kan dat anders liggen', aldus de Fietsersbond. 'De wetgever heeft voor het regelen van de voorrang van dergelijke fietspaden zelfs expliciet een uitzondering in de wet (Uitvoeringsvoorschriften BABW) opgenomen. Er is geen onderzoek dat de onveiligheid van een dergelijke infrastructuur aantoont. Andersom hebben we de laatste jaren wel geleerd dat de alternatieve routes met fietspaden langs gebiedsontsluitingswegen veel minder veilig zijn voor fietsers dan we eerder dachten.'
Volgens de Fietsersbond kan ook het feit dat ultrafijnstof voor fietsers een veel ernstiger bedreiging is voor de gezondheid dan verkeersonveiligheid reden zijn om op hoofdfietsroutes fietspaden in verblijfsgebieden aan te leggen.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietspaden moeten ook in verblijfsgebieden mogelijk blijven

Scroll naar boven