Platform Veilig fietsen

Alle fietsers een helm scheelt 85 verkeersdoden per jaar

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:06-03-2019
Als alle fietsers een helm zouden dragen, vallen er jaarlijks 85 minder verkeersdoden. Dat berekende de SWOV en dat zijn er aanzienlijk meer dan eerder werd gedacht.

 • De fietshelm is een controversieel thema. Voorstanders - waaronder artsen - betogen dat zo’n helm levens kan redden. Tegenstanders - waaronder fietsorganisaties - stellen dat een (verplichte) fietshelm het fietsgebruik zal terugdringen. De SWOV benadrukt dan ook dat het bij de nieuwste berekeningen niet gaat om het effect van een concrete maatregel zoals bijvoorbeeld een helmplicht, ‘maar om een indicatie van het potentiële effectbereik als alle fietsers altijd een fietshelm zouden dragen.’
   
  Het effect van een fietshelm is geschat door de volgende drie factoren met elkaar te
  Vermenigvuldigen:

  Effectiviteit: volgens de meest recente kennis  reduceert een fietshelm het risico op dodelijk hoofdletsel met 71% en het risico op ernstig hoofdletsel met 60%.

  Doelgroep: De fietshelm reduceert het aantal fietsslachtoffers met hoofdletsel. Op basis van slachtoffergegevens is geschat dat ongeveer 64% van de verkeersdoden en 33% van de
  ernstig verkeersgewonden onder fietsers hoofdletsel heeft.

  Penetratiegraad: aangenomen is dat het helmgebruik toeneemt van 0%-10% naar 100%.

  Daarmee komt men uit op een reductie van het aantal verkeersdoden met 85, het aantal ernstig gewonden in het verkeer zou met 2500-2600 per jaar teruglopen. Kijken we alleen naar de 70-plussers, dan bedraagt de afname 45-50 verkeersoden en 900 ernstig verkeersgewonden. Onder kinderen tot 12 jaar zouden jaarlijks 5 verkeersdoden minder vallen en 200 verkeersgewonden.

  Dat deze aantallen hoger liggen dan voorgaande schattingen heeft volgens de SWOV vooral te maken met het veel hogere aantal fietsers dat in het Nederlandse wegverkeer omkomt, een hogere inschatting van de effectiviteit van de helm en het hogere aandeel slachtoffers met hoofdletsel dat nu uit de cijfers blijkt.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Alle fietsers een helm scheelt 85 verkeersdoden per jaar

Scroll naar boven