De titel zou moeten zijn

De titel zou moeten zijn "Nooit meer dan 85 doden te voorkomen met fietshelmen". Deze berekening laat zien als er alleen maar positieve effecten meegenomen worden, er mogelijk 85 doden per jaar minder zijn. Elk effect dat negatief kan zijn is bewust weggelaten, omdat het getal dan heel veel lager wordt. En er zijn nogal wat negatieve effecten. Zo is een 100% penetratie onmogelijk, treedt risico-compensatie op en zal het aantal fietsers afnemen. Het werkelijke potentieel van fietshelmen is dus heel veel lager. Maar zelfs al zou dit getal kloppen, is het een zeer inefficiente maatregel. Stel dat helmen veel goedkoper worden en voor 30 euro per stuk verkocht worden (vraag is wat er van de kwaliteit overblijft) dan is dat voor 17 miljoen fietsers een uitgave van 500 miljoen euro! Omdat helmen regelmatig vervangen moeten worden, komt dat neer op 100 miljoen euro per jaar. Elk jaar weer. Als datzelfde bedrag in verbetering infrastructuur gestopt zou worden, waardoor minder conflictsituaties en minder eenzijdige ongevallen plaatsvinden, rendeert elke 100 miljoen blijvend in plaats van tijdelijk.
Scroll naar boven