Platform Veilig fietsen

Eindrapport Capaciteit fietspaden bij VRI's

 • Soort:Onderzoeksrapporten
 • Auteur:CROW-Fietsberaad, DTV Consultants
 • Datum:26-10-2016

Onderzoeksrapport naar de opstelcapaciteit en afrijcapaciteit van fietspaden bij geregelde kruispunten.


 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Op steeds meer locaties in Nederland ontstaan in de spitsperiodes capaciteitsproblemen op fietspaden. Het aantal fietsers op deze locaties is groter dan (of komt in ieder geval dicht in de buurt van) de capaciteit van de fietsinfrastructuur. De belangrijkste bottlenecks worden gevormd door verkeerslichten. Binnen de groentijd kan slechts een beperkt aantal fietsers worden afgewikkeld, waardoor de wachtrij oploopt.

  Deze problemen roepen bij wegbeheerders de behoefte op aan kentallen met betrekking tot de capaciteit van fietspaden bij kruispunten met verkeerslichten. In opdracht van CROW-Fietsberaad heeft DTV Consultants, met behulp van camera’s, onderzoek gedaan naar de opstel- en afrijcapaciteit van fietspaden bij VRI’s op een viertal locaties. De data is vervolgens geanalyseerd en zijn kentallen opgesteld met betrekking tot de opstelcapaciteit en de afrijcapaciteit. Deze kentallen zijn vervolgens vertaald naar praktische handvatten voor de ontwerper.

  De belangrijkste resultaten:

  Opstelruimte
  Elke fietser heeft bij een verkeerslicht gemiddeld 2,27 m2 opstelruimte nodig. De dichtheid van de wachtrij bedraagt gemiddeld 0,44 fietsers per m2.

  Afrijcapaciteit
  De afrijcapaciteit bij een verkeerslicht bedraagt 0,9 fietsers per seconde per meter fietspadbreedte.

  Optrekverlies
  Het optrekverlies, de tijd die verloren gaat omdat fietsers bij het verkeerslicht eerst op gang moeten komen, bedraagt 3,0 seconden.

  Rekentool
  De resultaten van het onderzoek zijn tevens opgenomen in een rekentool (zie tabblad gerelateerde items). Met deze rekentool kan de ontwerper voor zijn/haar eigen situatie het volgende berekenen:

  Opstelruimte: hoe groot de opstelruimte moet zijn om bij een bepaalde roodtijd en een gegeven fietsintensiteit in x% van de gevallen voldoende opstelcapaciteit te bieden.

  Roodtijd: wat de roodtijd maximaal mag zijn om, bij een gegeven opstelruimte, in x% van de gevallen voldoende opstelcapaciteit te bieden.

  Groentijd: wat de groenfractie minimaal moet zijn om, bij een gegeven fietspadbreedte, voldoende capaciteit te hebben. Op basis van deze groenfractie en een gegeven cyclustijd is de benodigde groentijd te bepalen.

  Fietspadbreedte:  hoe breed het fietspad moet zijn om bij een bepaalde groenfractie en een gegeven fietsintensiteit voldoende capaciteit te bieden.
   

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Eindrapport Capaciteit fietspaden bij VRI's

Scroll naar boven