Platform Veilig fietsen

Wegmarkeringen op fietspaden: Inventarisatie kennis & kennisleemtes

  • Soort:Onderzoeksrapporten
  • Auteur:Mariëtte Pol (KeuzeWeg) en Carmen Linssen (Loendersloot Groep)
  • Uitgever:KeuzeWeg en Loendersloot Groep
  • Datum:30-03-2020
Literatuurverkenning ten behoeve van ontwikkelen kennisagenda wegmarkering op fietspaden (snelle) fietsroutes i.s.m. CROW.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
  • De Provincie Utrecht heeft de afgelopen jaren stappen gezet die leiden tot het ontwikkelen van nieuwe wegmarkering voor snelfietsroutes (doorfietsroutes). De ambitie van de provincie Utrecht (mede namens de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Groningen en Drenthe Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Clean Tech Regio en gemeente Helmond) is hierbij om niet alleen te komen tot een standaard voor werkmarkering van snelle fietsroutes binnen de eigen provinciegrenzen, maar om deze standaard door te ontwikkelen in een Nederlandse standaard / richtlijn, in samenwerking met het CROW. 
     
    Om tot de eerste aanzet van een richtlijn voor het gebruik van wegmarkering op snelle fietsroutes te komen, is het van belang om in 2019 een Kennisagenda op te zetten. Deze wordt in samenwerking met CROW opgezet en voorgelegd aan een CROW Begeleidingscommissie. Doel is om te komen tot een breed gedragen richtlijn, die met name bijdraagt aan het verhogen van de verkeersveiligheid op snelle fietsroutes. Om tot een breed gedragen richtlijn te komen, is een gedegen onderbouwing van keuzes essentieel. In dit rapport wordt de tot op het moment van schrijven van dit rapport beschikbare kennis geïnventariseerd en worden aanwezige kennislacunes in kaart gebracht. 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Wegmarkeringen op fietspaden: Inventarisatie kennis & kennisleemtes

Scroll naar boven