Platform Veilig fietsen

Aanbevelingen toepassing en vormgeving van fietsstraten buiten de bebouwde kom

 • Soort:Aanbevelingen & Richtlijnen
 • Datum:02-02-2021
De afgelopen jaren is de fietsstraat in Nederlandse steden en dorpen (en daarbuiten) gemeengoed geworden. Maar hoe kan een fietsstraat buiten de bebouwde kom het beste worden toegepast en vormgegeven? Goudappel Coffeng deed in opdracht van CROW onderzoek. • De fietsstraat is voor de fietser een prettige manier om buiten de drukke verkeersaders door de stad te rijden. En voor de wegbeheerder is een fietsstraat een goede manier om fietsers een duidelijke route aan te bieden op plekken waar de ruimte voor een vrijliggend fietspad ontbreekt. 

  Maar ook buiten de bebouwde kom is er soms aanleiding om een fietsstraat te overwegen. Op drukke fietsroutes met een beperkte functie voor het autoverkeer zou een fietsstraat meerwaarde kunnen bieden. In hoeverre zijn de bestaande aanbevelingen voor fietsstraten binnen de bebouwde kom toepasbaar voor fietsstraten buiten de bebouwde kom?
   

  Indeling rapport

  De bestaande literatuur over fietsstraten buiten de bebouwde kom is beschreven in hoofdstuk 2 van het rapport, waarna in hoofdstuk 3 de onderzoeksopzet staat. Alle verzamelde meetgegevens zijn gepresenteerd en toegelicht in hoofdstuk 4, waarna in hoofdstuk 5 is ingegaan op opgestelde hypothesen. Tot slot zijn de gevonden bevindingen met betrekking tot toepassing, meerwaarde en vormgeving opgenomen in hoofdstuk 6. In de notitie zijn de conclusies van het onderzoek zijn vastgelegd met (voorlopige) aanbevelingen. 

  Download hier het rapport
  Notitie met aanbevelingen

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Aanbevelingen toepassing en vormgeving van fietsstraten buiten de bebouwde kom

Scroll naar boven