Platform Veilig fietsen

Gemeente moet opdraaien voor kosten fietsongeval met slecht gemarkeerd paaltje

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:28-10-2019
Zeker als een fietspaaltje van afstand niet goed te zien is, moet een ribbelmarkering de naderende fietsers tijdig waarschuwen. Anders draait de wegbeheerder op voor schade als er een ongeluk gebeurt.

 • fietspaaltje-(1).jpgDat valt af te leiden uit een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Nijmegen. De zaak was aangespannen door een fietser die tegen zo’n paaltje was aangereden en daarbij blijvend letsel had opgelopen.

  De zaak speelde op een fietspad in Bunnik. Ter hoogte van Provincialeweg 74 maakt het fietspad daar een flauwe bocht naar rechts. Net na de flauwe bocht bevond zich in het midden van het fietspad een middengeleider waarop een gele verkeerszuil was geplaatst met daarop een rond blauw verkeersbord met een naar rechtsonder wijzende witte pijl. Daar kwam de fietser mee in botsing.

  In eerste instantie werd een schadeclaim door de rechtbank afgewezen. Maar in hoger beroep bij het Gerechtshof kreeg de fietser alsnog gelijk.

  Doorslag gaf het feit dat het fietspaaltje niet was voorzien van een toeleidende ribbelmarkering en dus voor de fietser als verrassing kwam.

  De gemeente had beter kunnen weten, oordeelde de rechter. In het vonnis wordt onder meer verwezen naar ‘Fietsberaadpublicatie 19a - Grip op enkelvoudige fietsongevallen - Samen werken aan een veilige fietsomgeving’. Daarin staat onder meer 'Paaltjes zijn een veelvoorkomende oorzaak van enkelvoudige fietsongevallen ( ... ). Bij een botsing merkt de fietser een paaltje te laat of helemaal niet op, als gevolg van een onopvallende kleur van het paaltje en het ontbreken van een inleidende markering of doordat het zicht erop door andere fietsers wordt ontnomen. ( ... )’. En eerder al werd in ‘CROW-publicatie 74 - Tekenen voor de fiets. Ontwerpwijzer voor fietsvriendelijke infrastructuur' uit 1993 gewezen op het feit dat je in dergelijke gevallen een inleidende ribbelmarkering moet toepassen.

  Het Gerechtshof stelde dan ook:
  'De belangrijkste afwijking van de destijds geldende CROW-aanbeveling is het ontbreken van inleidende ribbelmarkering met voldoende lengte (> 5 meter). Hierdoor is de kans groter dat fietsers het paaltje niet tijdig opmerken als het zicht belemmerd wordt door bijvoorbeeld andere fietsers. Het feit dat het fietspad - geredeneerd vanuit de richting Utrecht -. naar rechts uitbuigt, vergroot de kans dat voorgaande fietsers het zicht op het paaltje belemmeren en daarmee de noodzaak van inleidende ribbelmarkering met voldoende lengte en breedte.'
  En verklaarde dat de gemeente Bunnik daarom aansprakelijk is voor de schade voortvloeiend uit het ongeval.

  [Opmerking: foto is illustratief bedoeld en niet van de betreffende locatie]

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Gemeente moet opdraaien voor kosten fietsongeval met slecht gemarkeerd paaltje

Scroll naar boven