Platform Veilig fietsen

Discussienotitie: Aanpak Grote Fietsstromen

 • Soort:Notities
 • Uitgever:CROW-Fietsberaad
 • Datum:30-07-2021
We fietsen steeds meer in Nederland. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid, bereikbaarheid en gezondheid is dit een goede ontwikkeling. Maar het leidt er ook toe dat fietspaden steeds drukker worden. In deze notitie bespreken we wat deze drukte betekent, welke uitdagingen die drukte oplevert en welke oplossingsrichtingen er zijn. Daarnaast leest u in deze notitie een aanzet tot de ontwikkeling van nieuwe kennis en tools op dit gebied.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Meer fietsen in Nederland

  We fietsen steeds meer in Nederland. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid, bereikbaarheid en gezondheid is dit een goede ontwikkeling. Echter, deze stijging in het formaat van de fietsstromen leidt er ook toe dat fietspaden steeds drukker worden. In deze notitie geven we antwoord op de vragen wat deze drukte betekent, welke problemen en uitdagingen die drukte oplevert en welke oplossingsrichtingen er al bekend zijn. Daarnaast leest u in deze notitie een aanzet tot de ontwikkeling van nieuwe kennis en tools op het gebied van grote fietsstromen.
   


  Grote Fietsstromen

  Er zijn allerlei factoren te benoemen die onderdeel uitmaken van een mogelijke definitie van ‘grote fietsstromen’. Allereerst is het grotendeels afhankelijk van de context of een fietsstroom als groot of druk beschouwd wordt. In een stad als Amsterdam geldt bijvoorbeeld dat 10.000 fietsers per etmaal een grote fietsstroom is, terwijl dit voor een veel kleinere plaats als Emmen 1.000 fietsers per etmaal zijn. Daarnaast kunnen in de beleving de fietsers ook andere factoren dan het aantal fietsers per etmaal bijdragen aan het ervaren formaat van de fietsstroom. Een van deze factoren is dat de groep fietsers zeer divers is. Iedereen die fietst heeft een andere achtergrond of cultuur, een ander fysiek vermogen, een andere ervaring met fietsen en een andere motivatie om te fietsen. Ook bezit iedere fietser een andere rijstijl en een andere soort fiets.
   
  Al met al wordt de fietsinfrastructuur door veel verschillende typen mensen gebruikt. Hoewel een groot deel van bovengenoemde factoren minder eenvoudig te meten is dan bijvoorbeeld de intensiteit of capaciteit van de fietsinfrastructuur, is het wel van belang dat al deze factoren worden meegenomen en meegewogen in het ontwerpen van fietsinfrastructuur.
   


  Fiets-hotspots

  Zoals hierboven al is gesteld, is het locatieafhankelijk wat wordt verstaan onder de term ‘grote fietsstroom’. Echter, over het algemeen bevinden grote fietsstromen zich met name in de kernen van grote steden en op routes richting ‘hotspots’. Het formaat van fietsstromen is daarnaast niet alleen locatieafhankelijk, maar ook tijdsafhankelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de forensenstromen tijdens de ochtend- en avondspits. Buiten de spitsperiodes bestaan ook grote fietsstromen, zoals de recreatieve fietsstromen in weekenden of in toeristische gebieden (bijvoorbeeld op de Waddeneilanden).
   
  Deze notitie is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 staan de problemen en uitdagingen met betrekking tot grote fietsstromen centraal. Daarna, in hoofdstuk 3, zijn de oplossingsrichtingen nader uitgewerkt. Tot slot maakt hoofdstuk 4 een doorkijk naar de te ontwikkelen kennis, tools en ervaringen.
   
  NB: In deze notitie wordt de term ‘grote fietsstromen’ gebruikt. Daarmee worden ook drukke fietspaden bedoeld.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Discussienotitie: Aanpak Grote Fietsstromen

Scroll naar boven