Platform Veilig fietsen

CROW-publicatie 351 Ontwerpwijzer Fietsverkeer 2016

 • Soort:Aanbevelingen & Richtlijnen
 • Auteur:CROW
 • Datum:13-06-2016
Ontwerpwijzer Fietsverkeer is een bron van kennis voor beleid, ontwerp, inrichting en onderhoud van een toekomstbestendige fietsinfrastructuur. De nieuwe editie van het boek (juni 2016) geeft praktisch handvatten voor zowel ontwerpers als wegbeheerders en beleidsmakers. De ontwerpwijzer is zowel in het Nederlands als in het Engels verkrijgbaar. Bestel via de onderstaande link de Nederlandse editie:
 • In de publicatie worden de vijf hoofdeisen voor een fietsvriendelijke infrastructuur (aantrekkelijkheid, comfort, directheid, samenhang en veiligheid & gezondheid) uiteengezet en toegelicht. Daarnaast bevat de publicatie beleidsuitgangspunten en basisgegevens over’: fiets – fietsers – fietsen. De kennis uit 2006 is geactualiseerd. Daarnaast zijn er nieuwe onderwerpen toegevoegd over onder andere elektrische fietsen, snelle fietsroutes, fietspaaltjes, fietsstroken en beleidsaspecten uit ‘Beleidswijzer fietsverkeer’. Ook zijn onderzoeksresultaten van SWOV, Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid (KiM), Rijkswaterstaat-WVL en CROW-Fietsberaad verwerkt.  Tenslotte bevat de nieuwe editie een groot aantal voorzieningenbladen. Hierin worden locatieaspecten en ontwerpdetails zo nauwkeurig mogelijk beschreven en geschetst.

  De nieuwe editie van Ontwerpwijzer fietsverkeer is beschikbaar als onderdeel van het Kennismodule Fietsverkeer-pakket. Naast toegang tot ruim 15 online kennisbronnen ontvangt u tevens een exemplaar van de nieuwe editie van het boek.

  >> Ga naar de bestelpagina

  Inhoudsopgave

  1. De ontwikkeling van het fietsverkeer 

  1.1 Het belang van de fiets 
  1.2 De historie van de fiets 
  1.3 De fiets en het rijksbeleid
  1.4 De rol van de fiets 

  2. Fietsvriendelijk ontwerpen
  2.1 Beleid als basis 
  2.2 Fietsvriendelijke infrastructuur 
  2.3 De fietser als maat voor het ontwerp 
  2.4 Hoofdeisen fietsvriendelijke infrastructuur
  2.5 Integraal ontwerpen

  3. Basisgegevens
  3.1 Afmetingen van fietsen
  3.2 (Ontwerp)snelheid, versnellen en remmen
  3.3 Stabiliteit, vetergang en profiel van vrije ruimte
  3.4 Bogen en zicht
  3.5 Hellingen
  3.6 Patronen in fietsgebruik
  3.7 Medegebruikers van fietsvoorzieningen

  4. Indeling van het fietsnetwerk
  4.1 De basis van elk ontwerp
  4.2 Niveaus in kwaliteit
  4.3 Eisen aan het hoofdfietsnetwerk
  4.3.1 Samenhang
  4.3.2 Directheid
  4.3.3 Veiligheid
  4.3.4 Comfort
  4.3.5 Aantrekkelijkheid
  4.4 Vaststellen hoofdfietsnetwerk
  4.4.1 Bepalen van herkomst- en bestemmingsgebieden en relaties
  4.4.2 Omzetten van wenslijnen naar routes
  4.4.3 Confrontatie met andere vervoerwijzen
  4.4.4 Opheffen (en voorkomen) van barrières
  4.5 Snelle fietsroutes
  4.5.1 Wat is een snelle fietsroute?
  4.5.2 Snelle fietsroutes op netwerkniveau
  4.5.3 Tracékeuze snelle fietsroutes
  4.5.4 Hoofdeisen aan een snelle fietsroute
  4.6 Recreatief fietsnetwerk
  4.6.1 Fietsen als vorm van recreëren
  4.6.2 Soorten routes
  4.6.3 Aanvullende eisen aan het recreatieve netwerk

  5. Wegvakken
  5.1 Functie, vorm en gebruik
  5.2 Eisen aan een wegvak
  5.2.1 Directheid
  5.2.2 Veiligheid 
  5.2.3 Comfort
  5.2.4 Aantrekkelijkheid
  5.3 Solitaire fietspaden en fiets-/bromfietspaden
  5.4 Fiets en gemotoriseerd verkeer binnen de bebouwde kom
  5.4.1 Uitgangspunten
  5.4.2 Gemengd verkeer
  5.4.3 Fietsstraten
  5.4.4 Fietsstroken
  5.4.5 Fietspaden en fiets-/bromfietspaden
  5.4.6 Parallelwegen
  5.5 Fiets en gemotoriseerd verkeer buiten de bebouwde kom
  5.5.1 Uitgangspunten
  5.5.2 Gemengd verkeer
  5.5.3 Fietsstraten
  5.5.4 Fietsstroken
  5.5.5 Fietspaden en fiets-/bromfietspaden
  5.5.6 Parallelwegen
  5.6 Bijzondere situaties
  5.6.1 Bushalten
  5.6.2 Fiets en tram/light rail
  5.6.3 Fietser en voetganger

  6. Kruispunten
  6.1 Functie, vorm en gebruik
  6.2 Eisen aan een kruispunt
  6.2.1 Directheid
  6.2.2 Veiligheid 
  6.2.3 Comfort
  6.3 Kruispunten naar wegtype
  6.3.1 Kruispunt erftoegangsweg – erftoegangsweg
  6.3.2 Kruispunt gebiedsontsluitingsweg – erftoegangsweg
  6.3.3 Kruispunt gebiedsontsluitingsweg – gebiedsontsluitingsweg
  6.3.3.1 Rotonde
  6.3.3.2 Verkeerslichten
  6.3.3.3 Ongelijkvloerse oplossing
  6.3.4 Kruispunt solitair fietspad – erftoegangsweg
  6.3.5 Kruispunt solitair fietspad – gebiedsontsluitingsweg
  6.3.6 Kruispunt solitair fietspad – solitair fietspad
  6.3.7 Kruising openbaarvervoerbaan – solitair fietspad
  6.3.7.1 Busbaan
  6.3.7.2 Trambaan
  6.3.7.3 Spoorbaan

  7. Uitvoering, onderhoud en aankleding
  7.1 Wegverharding
  7.1.1 Eisen van gebruikers
  7.1.2 Soorten verhardingen
  7.1.3 Keuze van de verhardingssoort
  7.1.4 Esthetische aspecten
  7.1.5 Kleur van de verharding
  7.1.6 Overgang verharding – berm
  7.1.7 Overgangen in verharding
  7.1.8 Markeringsmateriaal
  7.2 Bermen en groen
  7.3 Verlichting
  7.3.1 Verlichting naar functie
  7.3.2 Verlichting gerelateerd aan ligging en gebruik
  7.4 Bewegwijzering
  7.4.1 Algemene bewegwijzering
  7.4.2 Specifieke fietsbewegwijzering
  7.4.3 Bewegwijzering voor toeristische routes
  7.5 Sociale veiligheid
  7.6 Overige voorzieningen

  8. Evaluatie en beheer
  8.1 Fietsverbindingen keuren en evalueren
  8.1.1 Evaluatie van een netwerk
  8.1.2 Routekeuring
  8.1.3 Analyse van specifieke knelpunten
  8.2 Inspecteren van verhardingen voor fietsers
  8.3 Maatregelen bij werk in uitvoering
  8.4 Gladheidbestrijding voor fietsers

  Voorzieningenbladen

  >> Ga naar de bestelpagina

  Voor de nieuwe editie van Ontwerpwijzer fietsverkeer (2016) is geen trefwoorden index beschikbaar. Achtergrond: het boek maakt deel uit van het pakket Fietsverkeer. Hierin is de digitale versie van het boek opgenomen. In deze versie kunt u op basis van trefwoorden (indexwoorden) door de uitgave heen zoeken naar de door u gewenste kennis.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

CROW-publicatie 351 Ontwerpwijzer Fietsverkeer 2016

Scroll naar boven