Platform Veilig fietsen

Fietsberaadnotitie: Aanpak veiligheid kruispunten met tweerichtingsfietspaden

  • Soort:Aanbevelingen & Richtlijnen
  • Auteur:Maria Kuiken (Dobe), Paul Schepers (Rijkswaterstaat WVL)
  • Uitgever:CROW-Fietsberaad
  • Datum:11-12-2017
Deze notitie geeft handvatten om het risico van tweerichtingsfietspaden bij voorrangskruispunten en rotondes te beperken.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
  • Eénrichtingsfietspaden langs gebiedsontsluitingswegen (GOW’s) hebben vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid nog steeds de voorkeur boven tweerichtingsfietspaden (CROW 2016, Ontwerpwijzer fietsverkeer; CROW 2011, Fietsberaadpublicatie 19). De praktijk is echter dat de meeste GOW’s van tweerichtingsfietspaden zijn voorzien (Methorst en Schepers, 2015). Tweerichtingsfietspaden langs GOW’s hebben als nadeel dat op wegvakken de kans op frontale botsingen tussen fietsers onderling hoger is en dat het risico op aanrijdingen met motorvoertuigen op voorrangskruispunten en rotondes circa twee maal zo hoog is.

    Deze notitie geeft handvatten om het risico bij voorrangskruispunten en rotondes te beperken. Door de populariteit van tweerichtingsfietspaden wordt dat steeds belangrijker. Geregelde kruispunten met verkeerslichten komen slechts zijdelings aan bod.

     

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsberaadnotitie: Aanpak veiligheid kruispunten met tweerichtingsfietspaden

Scroll naar boven