Zoekresultaten

36 resultaten
Eerste Vorige
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Volgende Laatste
Klankbordgroep inspiratienotitie vergevingsgezind fietspad
bijeenkomst met als doel om een eerste versie van de inspiratienotitie vergevingsgezinde fietspad te bespreken met de klankbordgroep.
Vergevingsgezind fietspad: inzending veilig fietsidee 2012
Een onderzoeksvoorstel voor een Vergevingsgezind fietspad, een pad waarop enkelvoudige letselongevallen beduidend minder optreden en rekening houdt met de oudere fietser. Ingediend naar aanleiding van de uitvraag van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om te komen met ideeen om het aantal ongevallen onder fietsers terug te dringen.
De 5 ontwerpprincipes van een vergevingsgezind fietspad
Jaarlijks worden 50.000 fietsers behandeld op een afdeling spoedeisende hulp (SEH) vanwege een enkelvoudig fietsongeval. Een nieuwe CROW-Fietsberaad uitgave laat zien hoe het fietspad meer vergevingsgezind - en daar mee ook comfortabeler - is vorm te geven.
Bouwstenen voor een comfortabel en vergevingsgezind fietspad
Deze publicatie heeft tot doel om wegbeheerders te inspireren voor het ontwerp en inrichting van meer comfortabele en vergevingsgezinde fietspaden waar de kans op fouten kleiner is en de gevolgen van eventuele fouten minder ernstig zijn.&
Onderzoek naar 'Vergevingsgezinde Fietspad'
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het project ‘Het Vergevingsgezinde Fietspad&' van ingenieursbureau Royal HaskoningDHV gekozen als meest innovatieve onderzoeksplan om de fietsveiligheid bij 50-plussers te vergroten. Het Vergevingsgezinde Fietspad moet van nature tot wenselijk fietsgedrag uitnodigen en waar nodig foutcorrigerend en letselbeperkend werken.
Onderzoek ‘het vergevingsgezinde fietspad’ van start
Dit voorjaar zijn video-opnamen gemaakt op het fietspad langs de N229 in de provincie Utrecht. Na de verbreding van het fietspad, in juli, wordt er opnieuw gefilmd. De opnamen gebeuren in het kader van de pilot van het project 'het vergevingsgezinde fietspad' van de Rijksuniversiteit Groningen, ingenieursbureau Royal Haskoning DHV, een aantal lagere overheden en de Fietsersbond.
Ribbelmarkering houdt fietser op rechte pad
Het ‘vergevingsgezind fietspad&' kennen we al langer. Maar de toenemende vergrijzing in combinatie met de opkomst van de e-fiets vergroten de noodzaak tot ingrijpen. Daarom de belangrijkste conclusies uit eerder onderzoek samengevat, plus enkele oplossingen die verder gaan dan de huidige aanbevelingen. Met ribbelmarkering valt vaak al een hoop te winnen.
Vergevingsgezind asfalt
Het Zweedse Royal Institute of Technology werkt aan asfalt dat de klap enigszins opvangt als een fietser tegen de grond gaat. In plaats van stenen en bitumen, vormt rubber een belangrijk bestanddeel.
Vooral fietsmaatregelen brengen doelstelling van nul-verkeerdoden dichterbij
Zonder aanvullende maatregelen loopt het aantal ernstige verkeersgewonden in 2030 op tot rond de 30.000. Driekwart is fietser. Belangrijkste winst is te behalen door de fietshelm verplicht te stellen en fietsinfrastructuur ‘vergevingsgezind’ te maken.
Kennissessie ‘Kennisagenda markering (snelle) fietsroutes’
binnen het thema ‘hoogwaardig fietsnetwerk’ (thema c) van de tour de force wordt gewerkt aan de aanleg van fietsroutes en bijbehorende voorzieningen, maar ook het ontwikkelen, delen en koppelen van kennis over kwalitatief hoogwaardige fietsroutes. om de kennis die we ontwikkelen te delen en hier het gesprek over aan te gaan, organiseren we 5x per jaar een kennissessie.  
Eerste Vorige
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Volgende Laatste
Scroll naar boven